Blog van een rolmodel

22 december 2016

In de jaren ’80 kwam Hellen Leijen na een korte periode op de HAVO terecht op de LTS, vakrichting bouw. Ze vervolgde haar opleiding op de MTS en bleef in deze richting ‘een leven lang leren’. In 2013 rondde zij de Bachelor of Built Environment aan de HAN af. In haar werkzame leven heeft Hellen een verscheidenheid aan functies uitgeoefend op alle afdelingen die betrekking hebben op nieuwbouw- en onderhoud: opzichter, werkvoorbereider en projectleider. Hellen heeft een druk privéleven: ze werkt op een sportschool, geeft thuis sportles, doet de administratie voor de autorijschool van haar partner en trekt er als het even kan op uit met haar gezin.

En Hellen is actief als rolmodel voor meisjes. Ze vindt het belangrijk om hen te enthousiasmeren omdat zij ervan overtuigd is dat een technische opleiding de opmaat is voor een goede carrière en dat een keuze voor techniek een toekomstbestendige keuze is. Daarnaast mag het op de werkvloer wel wat evenwichtiger, dit komt ten goede aan de cultuur. Ze hoopt dat het contact dat zij met de meisjes heeft ervoor zorgt dat techniek gaat ‘leven’ en dat de afstand die ze tot deze sector hebben daarmee kleiner wordt. Zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken. Soms zie je ogen gaan twinkelen, maar natuurlijk komt het ook voor dat de meisjes die zij spreekt worden bevestigd in hun idee dat – in Hellen’s geval – de bouw niet de sector voor hen is. Maar wat de conclusie ook is: voor een weloverwogen keuze zijn de ontmoetingen met rolmodellen in wie de meisjes zich herkennen, vrouwelijke professionals dus, waardevol. En daarom is het belangrijk dat deze professionals in grotere aantallen meer zichtbaar worden.

Hellen heeft zich in 2011 aangemeld voor de database Spiegelbeeld, en heeft sinds die tijd meegewerkt aan 35 voorlichtingsactiviteiten, waaronder de Jet-Net Career Day West van afgelopen november.