CBS over technisch opgeleide vrouwen en mannen

21 juni 2016

CBS publiceert vandaag cijfers over hoogopgeleide technisch geschoolden. Deze cijfers laten grote verschillen zien tussen mannelijke en vrouwelijke technici. De gegevens hebben alleen betrekking op technische opleidingen en beroepen en niet op bèta- en ICT.

De cijfers van CBS bevestigen het beeld dat de interesse voor techniek bij meisjes enorm toeneemt, namelijk de keuze voor de N-profielen op havo/vwo. En dat er nog veel werk te verzetten valt om deze technisch talentvolle meisjes te doen doorstromen naar de hogere technische opleidingen en hen te begeleiden van studie naar werk. CBS benadrukt het belang van vrouwelijke rolmodellen.

Lees hier het bericht van CBS