de Monitor 2016

06 juli 2016

Afgelopen week presenteerden het Techniekpact en Platform Bèta Techniek de Monitor 2016, een jaarlijkse uitgave met facts & figures over bètatechniek. Uit deze monitor blijkt dat er steeds meer jongeren, ook meisjes, in het voortgezet en hoger onderwijs kiezen voor een bèta technisch profiel en opleiding. Deze stijging is ook terug te zien bij de meisjes, zo is het aandeel meisjes op de havo 43%. Het aandeel ligt in het vwo een stuk hoger, namelijk 62%. Maar het vmbo blijft achter. Met 7% in vmbo-bb en 12% in vmbo-kb blijft het aandeel in 2014/15 bescheiden. Ook werken er relatief weinig vrouwen met een technische opleiding in een technisch beroep: 28% ten opzichte van 59% van de mannen.

De cijfers uit de monitor hebben betrekking op zowel de technische opleidingen als wis- en natuurwetenschappen en informatica. Dit in tegenstelling tot de cijfers die eerder door het CBS gepresenteerd zijn.