Emancipatiemonitor 2014: Meer meisjes kiezen voor bèta/techniek

10 december 2014

Uit de Emancipatiemonitor 2014 die op dinsdag 16 december is verschenen, blijkt dat het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting de afgelopen 10 jaar sterk is gestegen.

Op de havo groeide het aantal meisjes met het Natuur en Techniekprofiel sinds het schooljaar 2003/2004 van 9 naar 26 procent. Op het vwo steeg het aantal meisjes met een exact profiel van 17 naar 38 procent. Ook het aantal vrouwen dat een exacte hbo-opleiding doet, neemt toe: van 11 procent in 2003/2004 naar 20 procent in 2013/2014. In het mbo is het aantal vrouwelijke studenten in de technische studierichtingen ook gestegen, van 14 naar 18 procent. Op de universiteiten is het percentage met 26 constant gebleven. Het SCP concludeert dat de campagnes om meisjes te stimuleren  voor techniek te kiezen succes lijken te hebben gehad.

VHTO is blij met dit nieuws: onze verschillende activiteiten op onder andere het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de samenwerking met professionals en bedrijven werpen inmiddels vruchten af. Zo noemt de NOS Girlsday als een van de activiteiten om bèta/techniek onder meisjes te promoten. We zijn er echter nog lang niet: speciale activiteiten om de participatie van vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten blijven nog altijd nodig. Ook aandacht voor de overgang van studie naar werk. Want, alleen met meer meisjes/vrouwen in deze sectoren kan Nederland haar positie als kennisland op het gebied van wetenschap en technologie behouden en versterken!