Gender4STEM

26 februari 2018

Tijdens een workshop binnen het project Gender4STEM werden vmbo-meisjes gevraagd om na te denken over vooroordelen die zij hebben ervaren in relatie tot ‘meisjes en techniek’. Vervolgens gebruikten de meisjes deze ervaringen voor het tekenen van een stripverhaal (klik op de afbeelding om de strip te vergroten).

Het doel van het Europese Gender4STEM project (looptijd 2,5 jaar) is het ontwikkelen van een online platform met tools en materialen om de gender awareness bij docenten (voortgezet onderwijs) te bevorderen.

Op 1 en maart aanstaande vindt de tweede partnerbijeenkomst plaats bij de Italiaanse partner ‘Smart Venice’ in Venetië. Tijdens deze bijeenkomst presenteert VHTO de stand van zaken in Europa t.a.v. gender en bèta, techniek en ICT (STEM). VHTO heeft op basis van de input van de partnerlanden een analyse gemaakt van de inzichten, recente onderzoeken en cijfers op het terrein van genderstereotypering in STEM. Daarnaast zijn de Europese good practices en rolmodellen in kaart gebracht. Deze inhoudelijke deskresearch is aangevuld met uitkomsten van leerlingen- en docenten-workshops en vormt de theoretisch basis van het project. VHTO werkt samen met partners uit Luxemburg, Italië, Roemenië en Kroatië en Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) is de projectleider.

Zie ook project Beeldenbrekers waar genderstereotypering in groep 1-2 van het basisonderwijs wordt tegengegaan. 

Partners:

Bekijk hier de flyer van het project