Genderdiversiteit bij MKB-bedrijven

11 september 2018

Bijna een jaar geleden is het Europese samenwerkingsproject ENGENDERING STEM van start gegaan waarin gendergelijkheid bij MKB-bedrijven uit de technische sector centraal staat. Er is in Europa een groeiende vraag naar technisch personeel, maar het aanbod blijft steken. Het is daarom van belang om meer mensen, maar vooral meer vrouwen, te interesseren voor de technische sector. Dit betekent investeren in samenwerkingen met scholen om jongeren enthousiast te maken, maar ook een prettige werkomgeving creëren waarin vrouwen zich thuis voelen.

Veel MKB-bedrijven in de technische sector lopen tegen dezelfde uitdagingen aan – zoals tijd, middelen, toegang tot expertise, en kennis over effectieve methodes – om hun diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Het doel van ENGENDERING STEM is om deze bedrijven te ondersteunen door barrières te identificeren en bewezen oplossingen aan te dragen. Door simpele en goedkope aanpassingen te doen op de werkvloer kan er winst geboekt worden die zorgt voor duurzame en lange-termijn groei. Deze kennis en ervaring wordt tussen de Europese partners van het project gedeeld om zo MKB-bedrijven te stimuleren inclusiever en divers te worden.

Binnen ENGENDERING STEM worden best practices verzameld van bedrijven die een inspiratie en voorbeeld zijn voor andere MKB-bedrijven. Een deel van deze best practices wordt verzameld in een best-practice handboek. De rest wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt er een digitale zelf-evaluatie toolkit ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen testen op welke vlakken ze nog meer kunnen investeren om hun gendergelijkheid te vergroten. Tenslotte biedt het projectteam een blended-learning package aan waarmee bedrijven advies-op-maat en training kunnen krijgen. Alles is gratis beschikbaar om deze kennis toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk MKB-bedrijven.

Op 10 oktober vindt in Amsterdam de eerste internationale ENGENDERING STEM conferentie plaats. Tijdens deze conferentie worden de resultaten van de eerste 12 maanden gepresenteerd. Daarnaast deelt iedere partner een best practice van een werkgever die laat zien dat investeren in diversiteit een positieve bijdrage levert voor hun bedrijf. Bovendien wordt het best practice handboek gepresenteerd en wordt de digitale zelf-evaluatie toolkit gelanceerd. Tenslotte kunnen deelnemers speciale workshops volgen over onbewuste voordelen, wervingsstrategieën en hoe je gemeenschappen bij je bedrijf kunt betrekken.

Deelname is gratis en aanmelden kan via de website.

Naast VHTO zijn Equate Scotland en City of Glasgow College uit Schotland, en Miguel Altuna uit Baskenland de partners van ENGENDERING STEM.