Is jouw huizenbouwer of computerbeveiliger een man of een vrouw?

03 november 2017

Beeldenbrekers-lessen voor kleuters gestart
Doorbreking genderstereotypering bij kleuters

Is de huizenbouwer, uitvinder of computerbeveiliger een man of een vrouw? Die vraag krijgen de kinderen in groep 1-2 van de basisschool nadat ze deze beroepen getekend hebben tijdens de Beeldenbrekers-les.

Beeldenbrekers heeft als doel genderstereotypering in groep 1-2 van het basisonderwijs tegen te gaan. Hierbij staat een bezoek van vrouwelijke bèta/technische professionals in de klas centraal.  Op dit moment zijn er al 34 Beeldenbrekers-lessen gegeven. 

Tijdens de Beeldenbrekers-les krijgen kleuters van hun leerkracht de opdracht om twee beoefenaars van bèta/technische beroepen te tekenen, zoals uitvinder of huizenbouwer. Ook wordt ze gevraagd of hun beroepsbeoefenaar een man of een vrouw is. Vervolgens komen twee vrouwelijke professionals de klas binnen die de beroepen beoefenen die de kleuters hebben getekend. Zij vertellen iets over hun beroep en laten de kleuters materialen zien die met hun beroep te maken hebben.

Beeldenbrekers werkt ook aan bewustwording van de leerkracht. Zoals een leerkracht terugkoppelde: ‘Beeldenbrekers zorgt ook bij mij voor bewustwording over genderstereotypen. Ik ga hier op letten tijdens mijn lessen’. Beeldenbrekers wordt uitgevoerd op 25 basisscholen en loopt nog tot eind 2017. Voor Beeldenbrekers wordt samengewerkt met ‘bètamoeders’ uit Spiegelbeeld (VHTO-rolmodellendatabase): bèta/technische professionals met een kind op de basisschool.

Beeldenbrekers is een project van VHTO en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).