Jaarconferentie Techniekpact 'Be Smart, BOOST Technology'

16 juni 2015

Tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op 15 juni jl. was de actiebereidheid om meisjes te interesseren voor bèta/techniek groot. Het blijft nodig om meisjes te wijzen op de mogelijkheden en kansen die bèta, techniek en ICT hen kan bieden. Ook na 2015! De positieve trend van meer instroom van meisjes in bèta/technische opleidingen zet door. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020: ‘De inspanningen om meer leerlingen en studenten voor bèta/technische studies te laten kiezen werpen zijn vruchten af. Goed om te zien dat ook het aantal meisjes en vrouwen dat voor techniek kiest toeneemt. Maar we zijn er nog niet. Ik zie het als het huiswerk van de overheid en het bedrijfsleven om daar de komende jaren nog een flinke impuls aan  te geven. We moeten er voor zorgen dat de studenten die kiezen voor een technische studie daarna ook een baan in de techniek vinden anders laten we teveel bèta-/technisch en ICT-talent onbenut.’

Meer informatie