Kennisconferentie 'Meer meisjes in mbo Techniek'

27 januari 2020

Op 24 januari vond de kennisconferentie ‘meer meisjes in mbo Techniek’ plaats. De balans is opgemaakt van drie jaar samenwerken aan gelijke kansen op het mbo. Waar staan we nu en hoe gaan we verder? Waar lopen vrouwelijke studenten tegenaan in de opleiding en bij stagebedrijven? Wat kun je als docent, studiebegeleider, bestuurder of stagebegeleider doen om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt?

'We moeten nog veel doen'

De conferentie werd geopend door de voorzitter van de Stuurgroep, Trudy Vos: ‘Stappen zijn gezet, maar we hebben nog veel te doen’. De uitspraak werd bevestigd door het panel met mbo-studentes Techniek en ICT. Hun tips aan scholen: geef ons meer ondersteuning, koppel de weinige studentes aan elkaar, zorg voor meer vrouwelijke docenten en nodig vrouwelijke professionals uit om over het vak te vertellen. Met simpele ingrepen zoals de vacaturetekst vrouwvriendelijker maken en het oprichten van een netwerk van vrouwelijke alumni, kan een school al veel zelf doen. De digitale praktijkwijzer 'Beter Behouden' bevat veel praktische tools en is speciaal door VHTO ontwikkeld om docenten en studieloopbaanbegeleiders hierbij te ondersteunen.  

Vooruitgang gaat langzaam

Recente cijfers laten een lichte daling zien in de toestroom van mbo studentes in de techniek- en ICT opleidingen. 

Tekort aan vrouwelijk technisch personeel

Het oplopend tekort aan technisch personeel en de groeiende behoefte aan diversiteit op de werkvloer werd benadrukt door key note speaker Kirsten Groenenboom van Container Service Groenenboom: wij hebben meer meisjes in het technisch vak nodig! Practor Birgit Pfeifer, onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, spreekt van 'Gelijke rechten betekent niet gelijke kansen'. Om ervoor te zorgen dat meisjes het technische vak kiezen en voor de opleiding te behouden, zullen we anders moeten kijken en anders doen. En meisjes meer kansen geven dan jongens.
'Door kinderen al op vroege leeftijd met techniek en programmeren te laten kennismaken in het primair onderwijs, zul je meisjes ook eerder kunnen bereiken', zegt Thea Koster, voorzitter van Techniekpact. De nood is hoog en daarom zullen ook meer bijeenkomsten worden georganiseerd, waar Jan van Nierop, ambassadeur Sterk Techniekonderwijs, zich hard voor zal maken.

De dag werd afgesloten met een superbrainstormsessie. Alle deelnemers werden gevraagd om in duo's met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken welke eerste stappen je in je organisatie kunt nemen. De opbrengsten zijn in een mindmap verwerkt.

Het programma van de conferentie en overzicht van de presentaties zijn hier te vinden.

De conferentie werd georganiseerd ism de MBO raad en het ministerie van OCW.