Leren programmeren met Talentenkijker en Scratch

25 maart 2015

De lessenserie Talentenkijker van VHTO bevat sinds dit schooljaar een praktische opdracht waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 leren programmeren met Scratch. Met Scratch programmeren leerlingen eigen interactieve verhalen, spellen en animaties. Een kleine steekproef onder Talentenkijker-scholen laat zien dat bijna alle leerkrachten vooraf onbekend waren met Scratch, maar dit vormt geen belemmering. Leerkrachten geven aan dat de lessen goed aansluiten bij het niveau van de leerlingen, dat zowel jongens als meisjes erg veel enthousiasme tonen en dat Scratch een goede manier is om leerlingen kennis te laten maken met programmeren. Van de leerkrachten die nog aan de slag gaan met Scratch zou het mooi zijn wanneer ze dit doen tijdens de CodeUren op de vrijdagochtenden… en dit wekelijks blijven doen! Want coding hoort natuurlijk in het curriculum van het basisonderwijs, voor jongens én voor meisjes.

Met de programmeeropdracht worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd om creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken. Resultaten kunnen met elkaar en met andere basisscholen gedeeld worden in de Talentenkijker-studio. In het Talentenkijker-lesmateriaal zijn twee inleidende Scratch-opdrachten opgenomen waarna verdieping mogelijk is via vier complexere opdrachten op de Talentenkijker-website, of natuurlijk door zelf te experimenteren.

Scratch is te gebruiken op computers, tablets en smartboards en biedt leerkrachten zodoende veel mogelijkheden in het gebruik ervan. Een leerkracht van de Montessorischool in Bussum vroeg leerlingen van groep 7/8 om eerst op te schrijven wat ze wilden maken in Scratch om hen vervolgens de vertaalslag van tekst naar programmeerscript te laten maken. Resultaten mochten de leerlingen op het smartboard aan de klas presenteren. De leerkracht is nu van plan om ook leerlingen van groepen 3 t/m 6 te laten kennismaken met Scratch en om leerlingen van groepen 7/8 hierbij in te zetten. De kracht van programmeren in Scratch is volgens de leerkracht dat het speels en creatief is, niet moeilijk, en vooral: alles is mogelijk! Dit maakte dat de leerlingen vol enthousiasme de verschillende opdrachten oppakten. 

Wilt u dit schooljaar ook nog aan de slag met Talentenkijker en Scratch? En net zoals die andere talloze basisscholen een gastles ontvangen van bijvoorbeeld een game-ontwikkelaar, energietechnoloog, lichttechnicus, werkvoorbereider of verkeerskundige? Meld u dan nu aan via het aanmeldformulier.