Meer meisjes stromen door naar bèta/technische studie

07 september 2016

Het percentage meisjes met een N-profiel dat doorstroomt naar een bèta/technische studie op hbo of wo is wederom gestegen. Meisjes op het vwo kiezen steeds vaker voor een bèta/technische studie; 52% stroomde door tegenover 79% van de jongens. 33% van de meisjes die hun havodiploma behaalden in 2014-2015 stroomden door naar een van deze sectoren. Het verschil met het percentage jongens dat doorstroomt blijft echter groot, 76% van de jongens stroomt door.

Opvallend blijft het verschil tussen de doorstroom van meisjes en jongens en tussen de doorstoompercentages van meisjes op havo- en vwo-niveau. Vooral op de havo is nog veel winst te behalen.

De afgelopen jaren is het aantal meisjes met een N-profiel dat kiest voor een bèta/technische studie gestegen. Tussen 2003-2004 en 2014-2015 is het percentage vwo-meisjes dat doorstroomt gestegen van 36% naar 52%. Het percentage havo-meisjes dat doorstroomt naar een bèta of technische studie blijft achter met een toename van 23% naar 33%. Bij de jongens is een lichte stijging te zien: op de havo van 74% naar 76% en op het vwo van 70% naar 79%. Op het vwo is deze stijging vijf jaar geleden ingezet.

Bron: Platform Bèta Techniek, bewerking VHTO