Meisjes betere lezers en beter in natuurwetenschappen dan jongens

03 december 2019

De resultaten van het internationale trendonderzoek PISA-2018 (Programme for International Student Assessment) zijn bekend. PISA meet elke drie jaar wereldwijd de prestaties en het welbevinden van 15-jarigen in het voortgezet onderwijs. Nederlandse jongeren presteren nog even goed op exacte vakken. Ze hebben wel minder plezier in lezen en de scores op leesvaardigheid zijn gedaald. Meisjes kunnen  beter lezen en zijn beter in natuurwetenschappen dan jongens. Op het gebied van wiskunde verschillen de prestaties tussen meisjes en jongens niet. Nederlandse leerlingen zijn in vergelijking met andere landen tevreden met hun leven en krijgen veel steun van hun ouders.