Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal

03 april 2017

Techniekpact-partners, Topsectoren en Taskforce Bouwagenda roepen het nieuwe kabinet op tot een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal, zodat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen.

Gepleit wordt voor een toename van 20% vrouwen en meisjes in bètatechnische scholing en werk.

Lees het Nationaal Akkoord en het persbericht.