Nieuwe Monitoren over genderverschillen!

14 december 2016

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 (link eronder) gepubliceerd. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap. En het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben de Emancipatiemonitor 2016 gepubliceerd.Zij concluderen dat de vrouwenemancipatie maar langzaam vordert! 

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016
 Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 gepubliceerd. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders. In Nederland is slechts 18% van de hoogleraren vrouw, een toename van een kleine 0,9%. Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt nog altijd boven de 50%. Bij elke volgende stap op de wetenschappelijke carrièreladder neemt het aandeel vrouwen drastisch af. De percentages vrouwelijke hoogleraren per universiteit lopen uiteen van 9,6% (Erasmus Universiteit Rotterdam) tot 24,5% (Open Universiteit). Voor het eerst liggen de percentages vrouwelijke hoogleraren bij de technische universiteiten, TU Eindhoven, TU Delft en de Universiteit Twente, boven de 10%: respectievelijk 10,1, 11,5 en 12,9%.

Emancipatiemonitor 2016
De vrouwenemancipatie vordert de laatste jaren maar langzaam. Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn afgenomen, werken vrouwen nog altijd minder, verdienen ze minder en bekleden ze minder topfuncties. Het zijn enkele conclusies uit de Emancipatiemonitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de onderzoekers zijn vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, maar is dit op de arbeidsmarkt nauwelijks terug te zien. Zo werken vrouwen nog veel meer in deeltijd dan mannen. Vrouwen werkten vorig jaar gemiddeld 26,6 uur per week, terwijl mannen een werkweek van gemiddeld 37,7 uur hadden. In 2015 had driekwart van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Lees het persbericht hier.