Pamflet: ‘Meer meisjes in mbo-techniek’

07 juni 2016

Tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact hebben Christien de Graaff (Alfa College) en Andrea Kaim (Zadkine/Albeda) aan minister Bussemaker het pamflet ‘Meer meisjes in mbo-techniek’ aangeboden. Het pamflet is opgesteld door acht managers van technische mbo-opleidingen. Belangrijkste doelstelling is de participatie van vrouwelijke studenten in het technisch mbo te verhogen. Het pamflet roept op tot duurzame interventies voor instroom en behoud van vrouwen in mbo-techniek. VHTO en MBO-Raad zijn betrokken bij dit traject.

naar het pamflet