Recente publicaties

14 december 2016

Ouders waarderen wiskundeprestaties van dochters en zonen verschillend en spelen daarmee een belangrijke rol in de STEM-aspiraties van hun kinderen, concluderen onderzoekers uit VS & Australië. Leidse onderzoekers laten zien dat de man-vrouw ratio in de bèta-sector al in lesmateriaal op de basisschool uit evenwicht is. En SoFoKLes Magazine gaat in op de stereotiepe vooroordelen die de doorstroom van vrouwen in de wetenschap in de weg staan.

Mathematics – a Critical Filter for STEM-Related Career Choices
Recent onderzoek van Helen Watt bij adolescenten uit Australië en de Verenigde Staten onderzocht welke factoren een rol spelen in de motivatie voor wiskunde en de keuze voor een carrière in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Hierbij werd specifiek gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes, en de invloed van ouders. Ook werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende STEM disciplines. Uit het onderzoek bleek onder andere dat de motivatie voor wiskunde (en daarmee de keuze voor een STEM carrière) bij jongens met name afhangt van de interesse in wiskunde en bij meisjes met name van hun daadwerkelijke of waargenomen schoolprestaties in wiskunde. Veel meisjes kiezen dus alleen voor STEM als ze het gevoel hebben dat ze er goed in zijn. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door stereotyperende invloeden vanuit de omgeving. Zo verwachten ouders ondanks gelijke schoolprestaties onbewust dat jongens beter zijn in wiskunde dan meisjes. De onderzoekers concluderen dat ouders een belangrijke rol spelen in de STEM-aspiraties van hun kinderen. Ze benadrukken dat het daarom belangrijk is om meisjes meer bewust te maken van het feit dat ze even goed presteren in STEM vakken als jongens, en dat ze evenveel kans hebben om succesvol te zijn in een carrière waarbij wiskundige vaardigheden centraal staan. Klik hier voor de publicaties van het volledige onderzoek. 

Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis
Anne Kerkhoven voerde in het kader van haar masterscriptie, met anderen, deze studie naar de rollen van mannen en vrouwen (en jongens en meisjes) in lesmateriaal voor basisschoolkinderen uit. Eén van de bevindingen was dat in afbeeldingen en video’s, beroepen in de bèta-sector voor 75% door mannen worden uitgevoerd en maar voor 25% door vrouwen. Vrouwen bleken wel oververtegenwoordigd te zijn als docent: 63,9% van de docenten waren vrouw, tegen 36,1% man. Zo concluderen de onderzoekers dat de man-vrouw ratio in de bèta-sector al in het lesmateriaal op de basisschool uit evenwicht is. Lees verder: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165037
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/11/een-beta-is-een-man-leert-een-kind-al-vroeg

Doorstroom vrouwen in de wetenschap
Ondanks de maatregelen van universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in hogere wetenschappelijke posities. En hoewel onderzoek aantoont dat stereotiepe denkbeelden en vooroordelen niet stroken met de werkelijkheid, spelen die vooroordelen, vaak onbewust, een belangrijke rol. In editie 1 van SoFoKles Magazine staat de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap centraal. Met feiten en cijfers, maar vooral met voorbeelden uit de praktijk. Lees verder: http://magazine.sofokles.nl