Techniekpact actief betrokken bij landelijke Girlsday

08 mei 2015

Tijdens Girlsday 2015 (donderdag 23 april j.l.) openden 310 bedrijven in heel Nederland hun deuren voor 9.525 meisjes van 10 tot 15 jaar om hen kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Minister Jet Bussemaker van OCW gaf het startschot voor alle activiteiten bij Smurfit Kappa Zedek in Deventer. In alle landsdelen van het Techniekpact hadden bedrijven uiteenlopende doe-activiteiten georganiseerd voor meisjes van scholen uit hun regio.

Girlsday is één van de activiteiten van VHTO om meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Het is een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Dankzij de inzet van al deze bedrijven en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs is Girlsday weer een prachtige dag geworden. VHTO, initiatiefnemer van Girlsday, is ook verheugd over de actieve bijdragen van de trekkers van het Techniekpact.

Aanjager Techniekpact Doekle Terpstra bracht tijdens Girlsday een bezoek aan IT-bedrijf CGI in Rotterdam: ‘Het Techniekpact gaat over de samenleving van morgen en overmorgen. Het is dus goed om kennis te maken met techniek, het zijn de banen van de toekomst. Ook voor meisjes.’ Meisjes van het Develstein College en Emmaus College leerden bij het bedrijf onder meer robots programmeren en maakten kennis met vrouwelijke ICT’ers.

Hugo de Jonge, wethouder gemeente Rotterdam en landsdeeltrekker Techniekpact Zuidwest, verzorgde de aftrap op het Zadkine van alle Girlsday-activiteiten in regio Rijnmond binnen het thema: ‘Er is van alles te doen in de techniek!’. In Assen ontving gedeputeerde Ard van der Tuuk, landsdeeltrekker Noord voor het eerst meisjes op het Provinciehuis. Gedeputeerde Eddy van Hijum, landsdeeltrekker Oost was aanwezig bij de landelijke kick-off van Girlsday in Deventer: ‘Ik ben trots dat de kick-off van de landelijke Girlsday in Overijssel plaatsvindt. Wij zijn een echte high tech regio en bieden volop kansen voor meisjes die willen kiezen, leren en werken in de techniek.’

Dankzij de diverse inspanningen en de publiek-private samenwerking is het aantal havo- en vwo-meisjes dat kiest voor een natuurprofiel de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Ook het aantal vrouwelijke instromers in bèta/technische opleidingen steeg. Aandacht blijft echter nodig, met name in het vmbo en mbo. Steeds meer bedrijven zien het nut en de noodzaak in om meisjes vroegtijdig te interesseren voor bèta, techniek en ICT, blijkens ook het grote aantal deelnemende bedrijven tijdens Girlsday 2015.

Zo vindt ook Jack Pieterson, MD Smurfit Kappa Zedek: ‘Binnen Smurfit Kappa zijn we al een tijdje bezig onze strategie in een richting te sturen waarbij we actief ons wervingsbeleid op vrouwen zullen gaan richten. Wij vinden het derhalve van groot belang dat wij als toonaangevend marktleider in onze branche dat de bezettingsgraad tussen mannen en vrouwen evenredig zal worden verdeeld. Mede om die reden was het fantastisch hier op 23 april jl., in ons bedrijf ruim 100 jonge meiden kennis te hebben laten maken met onze tak van sport.’

Aan alle deelnemers van Girlsday: hartelijk dank!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en alle deelnemende bedrijven op de website van Girlsday.

Girlsday wordt georganiseerd door VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Partners van Girlsday 2015 zijn: Ministerie van OCW, CA-ICT, TechniekTalent.nu en Jet-Net.