Techniekpact gaat expliciet aandacht schenken aan meisjes

20 oktober 2014

Techniekpact gaat expliciet aandacht schenken aan meisjes

Op 16 oktober 2014 vond de tweede bijeenkomst over ‘Talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie van meisjes in bèta/techniek’ plaats op het Lentiz LIFE College in Schiedam. In een middag werden kennis en best practices op dit onderwerp gedeeld met overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de regio. VHTO organiseert bijeenkomsten in alle vijf de landsdelen van het Techniekpact om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bèta, techniek en ICT te vergroten. Directeur van het Lentiz LIFE College, Paul Lakens stelde: ‘Het is de taak van de school om jongens én meisjes weer te laten ontdekken hoe techniek overal achter verscholen zit.’

Naast zo’n 25 meisjes van het Lentiz LIFE College was ook een groep havo-meisjes van het Segbroek College uit Den Haag aanwezig. Tijdens speeddatesessies en het ‘Café de Toekomst’ konden de meisjes vrouwelijke beroepsbeoefenaars en studentes het hemd van het lijf vragen waarom zij een opleiding en carrière in bèta, techniek of ICT hebben gekozen. Aansluitend konden de meisjes zich oriënteren op hun (studie)loopbaan op de informatiemarkt, waar onder meer regionale opleidingen en organisaties aanwezig waren.

De bijeenkomst in landsdeel Zuidwest werd afgesloten met een forum bestaande uit Jurgen Geelhoed, projectleider Techniekpact, Paul Lakens, directeur Lentiz LIFE College en Monique Martens van de gemeente Delft. Op de vraag waarom er geen expliciete aandacht is voor meisjes in het Techniekpact deed Jurgen Geelhoed, projectleider Techniekpact de volgende belofte: ’Ik ga ervoor zorgen dat er in de volgende voortgangsrapportage van het Techniekpact expliciet aandacht wordt gegeven aan meisjes.’