The Power of Parity - McKinsey Global Institute

11 oktober 2018

De meerwaarde van genderdiversiteit voor bedrijven wereldwijd wordt al jaren, in harde cijfers, in beeld gebracht in de Women Matter-rapporten van McKinsey.

Onlangs publiceerde het McKinsey Global Institute en ander rapport ‘The Power of Parity’ met de subtitel Het potentieel pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De onderzoekers laten zien dat Nederland goed scoort op een aantal maatschappelijke indicatoren van gendergelijkheid, zoals dat meisjes het goed doen in het onderwijs.

Maar dat vertaalt zich niet volledig door naar de arbeidsmarkt. Er is veel vrouwelijk potentieel, maar dat wordt niet volledig benut. Nederland scoort namelijk het laagst van West-Europa als het gaat om het aantal betaalde arbeidsuren, het gemiddelde maandinkomen, vertegenwoordiging in managementposities en studenten in bèta-opleidingen!

Typisch voor Nederland is:

  • De ongelijke spreiding van mannen en vrouwen over sectoren
  • De ongelijke verdeling tussen betaald werk en onbetaalde zorg
  • De uitgesproken opvattingen en sociale normen die invloed hebben op de keuzes van mannen en vrouwen t.a.v. onderwijs, loopbaan en zorg

Een sterkere arbeidsmarktpositie voor vrouwen biedt kansen en voordelen voor individuen, bedrijven, sectoren en de algehele economie. Het vergroot de economische zelfstandigheid van vrouwen.

En.. als vrouwen een paar uur per week extra zouden werken helpt dat om de groeiende arbeidstekorten op te lossen. Als alle vrouwen in onderwijs en zorg gemiddeld 1 uur extra zouden werken zijn daar de huidige tekorten in theorie opgelost. Hetzelfde geldt voor tekorten in technische sectoren, wanneer het aantal vrouwen met (slechts) 2 procentpunten stijgt!

McKinsey heeft berekend dat als Nederland de arbeidsparticipatie, het aantal betaalde arbeidsuren van vrouwen en de sectorverdeling in lijn zou brengen met de best presterende landen van West-Europa op deze 3 factoren dat dit tot een toename in het bruto binnenlands product (bbp) van meer dan 100 miljard euro zou kunnen leiden!

Dat vergt natuurlijk aanpassing binnen de arbeidsmarkt, in het onderwijs en t.a.v. de infrastructuur rondom onbetaalde zorg

De McKinsey-onderzoekers pleiten voor een geïntegreerde aanpak waarbij de overheid, sociale partners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals onderwijs samenwerken. Onder andere door al vanaf het basisonderwijs jongens en meisjes goede voorlichting te geven over studie-en beroepskeuzes én de implicaties daarvan en door het werken met inspirerende rolmodellen die genderstereotypen doorbreken.

Dit zijn geen natuurlijk nieuwe inzichten maar het is wel een vernieuwd krachtig appèl om met deze activiteiten op volle kracht door te gaan!