'Uit het keurslijf'

09 september 2019

Hoe kunnen we genderstereotypen doorbreken?

Wanneer je inzicht hebt in de ideeën die jouw gedrag beïnvloeden kan je vervolgens je gedrag veranderen.

Ten eerste is het belangrijk om je eigen onbewuste stereotiepe beelden te herkennen. Wanneer je inzicht hebt in de ideeën die jouw gedrag beïnvloeden kan je vervolgens je gedrag veranderen. We moeten proberen om deze stereotiepe beelden te ontkrachten en nieuwe associaties vormen. Een manier om dit te doen is door counter-stereotypes meer zichtbaar te maken. Counter-stereotypes zijn precies het tegengestelde van de stereotiepe beelden, zoals een vrouwelijke ingenieur. Door op verschillende manieren counter-stereotypes zichtbaar te maken, kunnen we het  stereotiepe beeld over vrouwen en STEM veranderen.   

Wat is het heersende genderstereotiepe over STEM?

Een belangrijk genderstereotiepe in Nederland met betrekking tot STEM is dat STEM iets is voor mannen en zorgende beroepen meer voor vrouwen zijn. Dit stereotiepe zorgt voor vooroordelen ten aanzien van meisjes en vrouwen en STEM. Er wordt gedacht dat meisjes minder geschikt voor STEM zijn. Hierdoor worden meisjes en vrouwen minder of niet gestimuleerd in de richting van STEM. In het onderwijs zorgt dit ervoor dat meisjes en jongens andere studiekeuzes maken, meisjes kiezen eerder voor de maatschappij en taal profielen en jongens voor de bèta profielen.

Wat zijn genderstereotypen?

De term sekse of geslacht verwijst naar biologische, lichamelijke kenmerken. Gender is de culturele betekenis van deze lichamelijke kenmerken. Gender verwijst naar de sociale constructie van mannen en vrouwen. Bij genderstereotypering verbindt men bepaalde eigenschappen (karakter, vaardigheden) aan een bepaalde sekse. De Nederlandse bevolking hoog scoort op het gebied van genderstereotyperingen, hoger dan in andere landen. Deze stereotypen zijn diepgeworteld in onze samenleving en hebben invloed op het onderwijs, de arbeidsmarkt, de politiek en de media.

De Nederlandse bevolking hoog scoort op het gebied van genderstereotyperingen, hoger dan in andere landen. Deze stereotypen zijn diepgeworteld in onze samenleving en hebben invloed op het onderwijs, de arbeidsmarkt, de politiek en de media.