VHTO BLOGT | 10 |De EU Code Week: Digitale vaardigheden voor iedereen

04 oktober 2019

Van 5 tot 20 oktober is het de EU Code Week. Door heel Europa worden evenementen georganiseerd om programmeren en digitale vaardigheden voor iedereen bereikbaar te maken. Elk land wordt door ambassadeurs vertegenwoordigd. De Nederlandse ambassadeurs zijn: Pauline Maas, Maartje Spoelstra en Joyce Martina-Roel. Op dit moment wordt de EU Code Week in Nederland door ECP |Platform voor de Informatiesamenleving gecoördineerd. Tineke Netelenbos, Digital Champion en voorzitter van het bestuur van ECP, is ook nauw betrokken bij EU Code Week.  

Tineke Netelenbos zet zich, na haar carrière in de politiek als minister van Transport en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nu in voor de ontwikkeling van de digitale samenleving in Nederland. Ik praat met haar over digitale geletterdheid, wat het betekent om Digital Champion te zijn, over de missie van VHTO en natuurlijk over de EU Code Week.  

Om te beginnen, ik las dat u de Digital Champion bent van Nederland. Wat betekent dat precies?
‘De Digital Champions zijn onderdeel van de EU Digitale Agenda, opgericht door oud-eurocommissaris Neelie Kroes. Destijds heeft zij de EU-landen gevraagd om per land een contactpersoon aan te stellen. Het kabinet, toen Balkende 3, heeft mij gevraagd. Eens in de zoveel tijd komen de Digital Champions bij elkaar om de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering te bespreken, om van elkaar te leren en om te praten over initiatieven zoals E-Skills for Jobs en Eu Code Week.’ 

Wat is het doel van de EU Code Week?  
‘Met de EU Code Week willen we programmeren zichtbaarder maken en laten zien dat je je creatieve ideeën tot leven kan laten komen met programmeren. Enerzijds willen we jongeren interesseren in digitale technologie. Vooral jongeren die nu niet in aanraking komen met programmeren. Zo willen we een achterstand in de ontwikkeling van digitale vaardigheden voorkomen. Want we willen geen tweedeling in de maatschappij, waarbij sommige jongeren minder kansen hebben dan anderen.’ 

Met de EU Code Week willen we programmeren zichtbaarder maken en laten zien dat je je creatieve ideeën tot leven kan laten komen met programmeren.

 

Anderzijds willen we willen ook volwassenen, waaronder docenten, kennis laten maken met programmeren. Het is namelijk heel belangrijk dat ook zij het belang van goede digitale vaardigheden inzien. Jongeren leren nu vaak door schade en schande, maar dat hoeft niet. Docenten kunnen leerlingen hierbij helpen en hen ondersteunen bij het leren van goede digitale vaardigheden. In de tijd waarin we leven zijn digitale vaardigheden namelijk net zo belangrijk als taal en rekenen. Kinderen moeten hier goed in op groeien en daar ligt een belangrijke taak voor het onderwijs. Met de EU Code Week hopen we de weerstand in het onderwijs om digitale vaardigheden in het curriculum op te nemen te verminderen. 

Docenten kunnen leerlingen hierbij helpen en hen ondersteunen bij het leren van goede digitale vaardigheden.

Waarom zijn gelijke kansen zo belangrijk?
‘Voorop staat dat gelijke kansen in het algemeen natuurlijk heel belangrijk zijn. We willen een inclusieve samenleving vormen in Nederland, waarbij iedereen dezelfde kansen en rechten heeft. Op het gebied van digitalisering is het in het bijzonder belangrijk omdat er daar ontzettend veel baanmogelijkheden liggen. We hebben iedereen hard nodig om de digitale economie te blijven ontwikkelen en versterken. Jullie Digivita code events, die zich richten op meisjes, zijn wat dat betreft ook heel waardevol. Het project draagt bij aan het afbreken van het nerdy, mannen imago wat programmeren nu soms nog heeft. Daarbij laat het meisjes en vrouwen zien dat zij kunnen bijdragen aan een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving in Nederland.’ 

 

We hebben iedereen hard nodig om de digitale economie te blijven ontwikkelen en versterken.

De Eu Code Week vond voor het eerst in 2013 plaats. Dat jaar werden er in 26 landen evenementen georganiseerd waaraan ongeveer 10.000 mensen meededen. Sinds de eerste editie is het evenement enorm gegroeid. In 2018 deden 2,7 miljoen mensen in meer dan 70 landen over de hele wereld mee aan de EU Code Week. Ook dit jaar belooft weer een succes te worden. Alleen al in Nederland worden er 48 evenementen georganiseerd. VHTO doet ook mee. Op 5 oktober organiseren we samen met de Hogeschool van Amsterdam een Digivita Code Events. En op 9 oktober organiseren we twee Digivita Code Events met B.building Amsterdam. Net buiten de Code Week op 26 oktober organiseren we ook een DigiVita Code Event bij hogeschool Saxion.