VHTO BLOGT | 8 | Rondetafelgesprek met de Top 20 vrouwen van Alliander

09 september 2019

Wat goed dat jullie vrouwen meer in beeld brengen, voorbeelden zijn inderdaad echt belangrijk!

J: 'Ja, vrouwen in beeld brengen werkt echt. Ik heb nu al een paar keer van vrouwen gehoord dat ze bij Alliander zijn gaan werken omdat ze vrouwen hadden gezien in onze campagnes. Het is heel belangrijk voor mensen om iemand te zien in wie zij zich herkennen, daardoor voel je je welkom en meer op je plek. Cocky heeft ons nog meer over het belang van voorbeelden, oftewel rolmodellen verteld. Het was fijn om te horen dat we op de goede weg zitten bij Alliander. Een heel deel van de vrouwen van Alliander staat ook ingeschreven bij Spiegelbeeld (VHTO rolmodellen-database), zo proberen we zoveel mogelijk het beeld van vrouwen en techniek te veranderen.’

M: ‘Daarbij hebben we ook een ontzettend mooi voorbeeld in huis met onze CEO Ingrid Thijssen, die in 2016 tot Topvrouw van het jaar is benoemd. Alles samen laat zien dat vrouwen thuishoren in de technische sector.’ 

'Alles samen laat zien dat vrouwen thuishoren in de technische sector.'

We kijken uit naar de nieuwe projecten en initiatieven rondom diversiteit van Alliander! 

Ook rolmodel worden? Meld je hier aan. 

Waarom is diversiteit, in het bijzonder gender diversiteit, zo belangrijk volgens jullie?

 M: ‘Ik vertel in teams altijd hoe belangrijk het is om problemen en oplossingen te bekijken vanuit meerdere gezichtspunten. Vrouwen brengen weer andere kwaliteiten en ideeën mee dan mannen en juist die diversiteit is heel belangrijk in een team. Meerdere gezichtspunten zorgen voor interessante discussies en betere oplossingen.’ 

'Meerdere gezichtspunten zorgen voor interessante discussies en betere oplossingen.'

J: ‘Diversiteit is inderdaad heel waardevol. We proberen bij Alliander in alle lagen van de organisatie, van uitvoerders tot aan directie, hier mee bezig te zijn. Verschillende afdelingen, zoals HR en communicatie, spelen daarbij een rol. Zo trainen we ons HR-personeel bijvoorbeeld op bewustwording van vooroordelen en de consequenties van stereotypering. Zo willen we meer diversiteit krijgen en aan de doorstroom naar hogere functies werken. En dan zijn er natuurlijk het vrouwennetwerk Lianne en de Top 20, belangrijke onderdelen van ons diversiteitsbeleid. Ook in onze arbeidsmarktcampagnes brengen we vrouwen in beeld. Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien.'

Wat leuk dat jullie VHTO hebben uitgenodigd, hoe was de avond?

J:'Het was een hele inspirerende en leerzame avond. Iedereen ging vol energie en nieuwe ideeën naar huis! Cocky heeft ons onder andere meer over de situatie in Nederland verteld. Ik was wel verrast dat Nederland zó slecht scoort op het gebied van vrouwen en techniek.'

M: 'Ja, ik wist ook niet dat Nederland zo laag scoort ten opzichte van andere landen. Dat was zeker verrassende informatie.'

J: ‘Cocky vertelde ook meer over de slechte doorstroom van vrouwen met technische opleidingen naar de arbeidsmarkt. Daar willen we nu ook mee aan de slag gaan binnen Alliander.’ 

M: ‘Ja, er zijn sinds de avond al heel wat mailtjes heen en weer gegaan. We zijn nu bijvoorbeeld aan het brainstormen over het idee om toch een monteursklas op te zetten gericht op vrouwen. Ik denk dat je deze vrouwen dan vervolgens ook in dezelfde regio aan het werk moet zetten, zodat zij niet als enige vrouw tussen de mannen werken en ook in het werk contact kunnen hebben met elkaar. We hopen met deze opzet ook meer vrouwen aan te trekken voor de hardcore technische functies bij Alliander.’ 

Bij Alliander staan inclusie & diversiteit hoog op de agenda. Naast Lianne, het vrouwennetwerk, is er ook de Top 20. De Top 20 bestaat uit twintig vrouwen die in topfuncties werken bij Alliander. Een à twee keer per jaar komen zij samen om te praten over diversiteit, inclusie, hun persoonlijke ervaringen, maar ook over hun voorbeeldfunctie voor andere vrouwen. Een thema waar VHTO veel kennis over heeft. Daarom nodigde Joy Lodarmasse, Manager Diversiteit en Inclusie bij Alliander, Cocky Booij, Directeur VHTO, uit voor een tafelgesprek met de Top 20 van Alliander. Ik praat na met Joy Lodarmasse en Marlies Visser, Directeur Operatie bij Alliander.