Jaarboeken VHTO

VHTO Jaarboek 2014

In 2014 heeft VHTO met haar voorlichtingsactiviteiten in totaal 55.210 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bereikt. VHTO loopt sinds medio 2014 voorop bij het organiseren van programmeerlessen, -workshops en andere ICT-activiteiten, zowel binnen als buiten de school. U ziet en leest in vogelvlucht over de vele activiteiten die VHTO het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. En met succes! De groeitrend zet door: steeds meer meisjes kiezen voor bèta, techniek en ICT!
Bekijk het Jaarboek 2014

VHTO Jaarboek 2013

Drie nieuwe wensen had VHTO op haar verlanglijst voor 2013: activiteiten kunnen starten m.b.t. ‘Meisjes en ICT’, meer migrantenmeisjes betrekken en gender ook op de agenda van de lerarenopleidingen krijgen. VHTO is tevreden dat op alle drie deze terreinen stappen zijn gezet: de start van het project digiVita, de opdracht van het Platform Bèta Techniek om activiteiten voor migranten-meisjes en hun ouders te gaan uitvoeren en de conferentie ’Gender in de Lerarenopleidingen’. 
Bekijk het Jaarboek 2013

VHTO Jaarboek 2012

Een terugblik op alle activiteiten die VHTO heeft uitgevoerd in 2012 om kinderen in het basisonderwijs, vrouwelijke leerlingen in het voortgezet onderwijs, en studentes in het middelbaar en hoger onderwijs de mogelijkheid te geven zich goed te oriënteren op het brede scala aan opleidingen en functies in bèta, techniek en ICT.
Bekijk het Jaarboek 2012

Digitaal Magazine - december 2012

Met in dit nummer aandacht voor de nieuwe beeldenbank ‘Dit doe ik!’ die VHTO momenteel ontwikkelt, het programma Meisjes aan Zet!, de Europese Gender Summit in Brussel en de genderactiviteiten van TechniekTalent.nu. En natuurlijk aandacht voor de Emancipatiemonitor 2012 die in december is verschenen en wiskundedocente Marij Becks van ORS Lek en Linge komt aan het woord. Wat is het geheim van deze school met een meerderheid van vrouwelijke wiskundedocenten?
Bekijk het Digitaal Magazine - december 2012 

Digitaal Magazine - november 2012

Met in dit nummer onder andere aandacht voor de eerste internationale conferentie van het onderzoekersnetwerk ‘Gender & STEM’. En hoe besteedt Europa aandacht aan het thema meisjes en techniek? Lees ook over de inzet van 3.500 bèta/technische (vrouwelijke!) beroepsbeoefenaars in het primair onderwijs. Hoe werkt het project Talentenkijker en hoe worden ouders erbij betrokken?
Bekijk het Digitaal Magazine - november 2012 

VHTO-Jaarboek 2011

In dit Jaarboek 2011 ziet en leest u over verschillende activiteiten die VHTO heeft uitgevoerd. Over conferenties, expertmeetings en kennislunches voor uiteenlopende groepen mensen die cruciaal zijn bij het bereiken van een grotere participatie van meisjes en vrouwen in bèta/ techniek en ICT. Met deze groepen mensen is kennis uitgewisseld en zijn afspraken gemaakt om werk te maken van gendermainstreaming en het wegnemen van genderstereotypering bij keuzes voor opleidingen en beroepen. En natuurlijk is er in dit digitale jaarverslag ook aandacht voor Girlsday 2011.
Bekijk het Jaarboek 2011