Publicaties Ouders

Alle publicaties van VHTO zijn te bestellen via het bestelformulier.

De juiste keuze, wat kunt u doen?

Ouders spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming over bèta, techniek en ICT. En, bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen. Ouders worden dan ook aangemoedigd 'Dit Doe Ik' samen met hun kind(eren) te bezoeken. 'Dit Doe Ik' is de beeldenbank van VHTO met foto’s, filmpjes én verhalen van vrouwen en mannen met een bèta/technische opleiding die nu een beroep in bèta/techniek hebben. Het doel van 'Dit Doe Ik' is de genderstereotypering (voor meisjes en jongens) over de bèta/technische beroepsbeoefenaar te doorbreken. Leraren/docenten, mentoren, decanen en de ouders  worden actief betrokken.

VHTO heeft voor ouders met kinderen in het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo de brochures ‘De juiste keuze, wat kunt u doen?’ ontwikkeld met informatie over de ouderrol bij (school)loopbaankeuzes en tips over wat ouders kunnen doen om hun kind hierbij te begeleiden. www.ditdoeik.nl

Primair onderwijs

vmbo

havo/vwo