Publicaties primair onderwijs

Dit Doe Ik

Dit Doe Ik (www.ditdoeik.nl) is de methodische beeldenbank van VHTO met daarin foto's, filmpjes en verhalen van vrouwen en mannen die werken in bèta, techniek en ICT. Het doel van 'Dit Doe Ik' is de genderstereotypering (voor meisjes en jongens) over de bèta/technische beroepsbeoefenaar te doorbreken. Leraren/docenten, mentoren, decanen en de ouders worden actief betrokken.

De juiste keuze, wat kunt u doen?

Ouders spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming over bèta, techniek en ICT. En, bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen. Ouders worden dan ook aangemoedigd om Dit Doe Ik samen met hun kind(eren) te bezoeken. VHTO heeft voor ouders met kinderen in het basisonderwijs de brochure ‘De juiste keuze, wat kunt u doen?’ ontwikkeld met informatie over de ouderrol bij (school)loopbaankeuzes en tips over wat ouders kunnen doen om hun kind hierbij te begeleiden. Deze brochures zijn er ook voor ouders met kinderen in het vmbo en havo/vwo.