Publicaties vmbo

Het VHTO-aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Voor scholen in het voortgezet onderwijs heeft VHTO een methodiek ontwikkeld die werkt. Doe ook mee en laat meisjes kiezen voor technologie! In deze publicatie vindt u een overzicht van het VHTO-aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs. 

Meisjes en bèta/techniek in het vmbo

In deze publicatie licht VHTO haar meisjesaanpak toe. De publicatie 'Meisjes en bèta/techniek in het vmbo' geeft een overzicht en beschrijving van alle door VHTO ontwikkelde middelen en activiteiten die bijdragen aan een optimale keuzebegeleiding van meisjes in het vmbo als het gaat om oriëntatie op en keuze voor de sector Techniek, een exact vakkenpakket en/of een technische vervolgopleiding.

Ouderbetrokkenheid bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters

Veel keuzebegeleiders in het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan expertise en handreikingen om ouders (beter) te betrekken bij de schoolloopbaankeuzes van hun kind. Ouders hebben veel invloed op deze keuzes, maar ze zijn zich niet altijd even bewust van die invloed en vaak weten ze niet hoe zij hun kind gericht kunnen ondersteunen.

Aantrekkelijk technieklokaal? Praktisch aanpakken!

In de publicatie 'Aantrekkelijk technieklokaal? Praktisch aanpakken!' geeft VHTO een antwoord op de vraag hoe een school de toegankelijkheid tot de afdeling techniek kan vergroten voor meisjes zodat ze techniek als optie meenemen in hun keuzeproces en daarmee mogelijk ook makkelijker de keuze voor techniek maken.

Bekend maakt bemind: Keuzemonitor vmbo 2009-2011

In de publicatie 'Bekend maakt bemind: Keuzemonitor vmbo 2009-2011' worden de resultaten van de keuzemonitor gepresenteerd in de vorm van aanbevelingen wat de uitkomsten betekenen voor de invulling van de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het vmbo. Deze publicatie biedt handreikingen voor docenten en decanen om keuzebegeleiding af te stemmen op de leerlingen en de techniekoriëntatie voor meisjes en jongens te verbreden.

De juiste keuze, wat kunt u doen?

Ouders spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming over bèta, techniek en ICT. En, bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen. Ouders worden dan ook aangemoedigd om Dit Doe Ik samen met hun kind(eren) te bezoeken. VHTO heeft voor ouders met kinderen in het vmbo de brochure ‘De juiste keuze, wat kunt u doen?’ ontwikkeld met informatie over de ouderrol bij (school)loopbaankeuzes en tips over wat ouders kunnen doen om hun kind hierbij te begeleiden. Deze brochures zijn er ook voor ouders met kinderen in het primair onderwijs en op havo/vwo.