Steun VHTO

Voelt u zich betrokken bij de missie van VHTO en vindt u het belangrijk dat meer meisjes voor een toekomst in bèta/techniek en IT kiezen? Met uw hulp als particulier of bedrijf draagt u bij aan het mogelijk maken van onze activiteiten. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Ik doneer

Ik doneer periodiek

VHTO heeft de ANBI status

Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Het bedrag komt volledig aan onze stichting ten goede. Bovendien zijn giften aan een ANBI aftrekbaar voor de schenker.

Naam
Stichting VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT

RSIN
801362313

Contactgegevens
VHTO
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
020-8884220
vhto@vhto.nl
www.vhto.nl
NL77 INGB 0005 4631 29

Statutair doel
Het technische, natuurwetenschappelijke en ICT onderwijs en bijbehorende functies op de arbeidsmarkt meer toegankelijk maken voor meisjes en vrouwen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.