Steun VHTO

VHTO streeft naar een technieksector die een afspiegeling is van de samenleving en zet zich specifiek in voor meer meisjes en vrouwen in IT, bèta en techniek.

For English scroll down.

Hoe kunt u VHTO ondersteunen?

Doneren kan door eenmalige of periodieke bijdrage te doen op rekeningnummer NL77 INGB 0005 463129 t.n.v. Stichting VHTO.

Wij zijn blij en trots dat de heer Vandersypen de missie van VHTO onderstreept door een donatie als cadeautip te vragen. Doneert u namens de heer Vandersypen vermeld dit dan bij uw donatie. (We vragen deze vermelding zodat wij dit kunnen terugkoppelen aan de heer Vandersypen)

Stichting VHTO
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
KvK: 41028643
RISN: 801362313*
NL77 INGB 0005 463129

*VHTO heeft de ANBI status. De activiteiten van VHTO richten zich geheel op het algemeen belang. Giften aan VHTO zijn fiscaal aftrekbaar voor de schenker.

Wat maakt u door uw donatie mogelijk?

Wij zijn blij met iedere bijdrage. Met uw hulp als particulier of bedrijf draagt u bij aan het mogelijk maken van onze activiteiten.

Dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die we door het jaar heen meerdere keren organiseren:

  • Beeldenbrekers: 30 kinderen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs krijgen een beter beeld van techniek én ze zien een vrouwelijk rolmodel waardoor ze zich beter met het onderwerp kunnen identificeren. 
  • VO-voorlichting: 30 meisjes van een middelbare school maken kennis met de beroepen in bèta, techniek en IT via speeddates met vrouwelijke rolmodellen. Zo krijgen ze de kans te zien wat ze kunnen worden.
  • Code Events: 20 tot 50 meisjes leren programmeren en bouwen daardoor meer zelfvertrouwen op qua IT. Daarnaast komen ze in contact met vrouwelijke rolmodellen uit de IT.

Wilt u weten wat we nog meer doen? Hier vindt u alle projecten van VHTO.

Wat is de aanpak van VHTO?

We verliezen gedurende de schoolloopbaan van kinderen steeds meer technisch talent, doordat meisjes minder vaak voor STEM-vakken kiezen. Dit wordt ook wel de 'lekkende pijplijn' genoemd. Bij elk van die beslismomenten spelen verschillende oorzaken een rol, zoals de onderschatting van meisjes van hun eigen kunnen en vaardigheden of het gebrek aan vrouwelijke technische rolmodellen. De activiteiten van VHTO proberen deze oorzaken aan te pakken en richten zich op de hele keten van primair onderwijs tot arbeidsmarkt en verschillende stakeholders, van individu tot docent tot samenleving. 

Waarom zetten we ons specifiek in voor meisjes en vrouwen?

Slechts 14% van de werknemers in technische rollen op de arbeidsmarkt is vrouw. Meer vrouwen in de technieksector is belangrijk om de volgende redenen:

  1. Kansengelijkheid: Meisjes hebben op dit moment minder kansen om in aanraking te komen met de wereld van techniek en IT en hun talenten, interesses en vaardigheden te ontwikkelen. Dat is des te meer zonde aangezien juist in de sectoren bèta, techniek en IT er relatief veel baanzekerheid is en ook goede salarissen. Dus ook voor de economische zelfstandigheid van vrouwen is het van belang dat zij beter toegang hebben tot deze sectoren.
  2. Economische en maatschappelijke kansen voor de samenleving: Werkgevers kampen met tekort aan personeel in bèta, techniek en IT, waardoor we als samenleving economische en maatschappelijke kansen mislopen. De sectoren techniek en IT zijn volgens het UWV de sectoren waar de personeelskrapte het grootst is. Voor veel grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie is menskracht nodig.
  3. Betere technologieën voor onze samenleving: Wij maken technologie en technologie vormt ons. Welke maatschappelijke problemen willen we oplossen met technologie, hoe en waarom? Dat vereist een diversiteit aan perspectieven. Als we zorgen voor een meer divers samengestelde techniek sector, kunnen we technologische oplossingen en toepassingen maken die meer waarde toevoegen en beter aansluiten op de behoeften van de gehele samenleving.

How can you support VHTO?

You can support us by making a one-off or periodic contribution to account number NL77 INGB 0005 463129 in the name of  VHTO Stichting.

We are pleased and proud that Mr. Vandersypen underlines VHTO's mission by asking for a donation as a gift tip. If you are donating on behalf of Mr. Vandersypen, please state this with your donation. (We request this mention so that we can feed this back to Mr. Vandersypen)

Stichting VHTO
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Chamber of Commerce: 41028643
RISN: 801362313*
NL77 INGB 0005 463129
BIC: INGBNL2A

Adress off our bank:
ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam

*VHTO has the ANBI status. VHTO's activities focus entirely on the public interest. Gifts to VHTO are tax deductible for the donor.