Wat doet VHTO?

VHTO voert activiteiten uit om de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. Lees meer over de activiteiten die VHTO ontplooit op het gebied van: 

Partners

VHTO is gespreks- en samenwerkingspartner van de overheid, van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en intermediaire organisaties in Nederland ten aanzien van het thema meisjes/vrouwen en bèta, techniek en ICT. 

Wat doet VHTO in beeld