Methodieken en instrumenten

VHTO heeft methodieken, instrumenten en trainingen ontwikkeld op de volgende terreinen binnen bèta, techniek en ICT:

 • Trainingen om de deskundigheid en gender awareness bij docenten (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs) en decanen/mentoren te bevorderen.
 • Lessenserie Talentenkijker (i.s.m. Science Center Nemo) ter bevordering van een beter en breder beeld van beroepen in (bèta)Wetenschap & Technologie en het doorbreken van (gender) stereotypering  in het primair onderwijs.
 • 'Meisjesaanpak' is de samenhangende methodiek die VHTO gebruikt in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) om meisjes op keuzemomenten (sector- of profielkeuze, keuze vervolgstudie) te informeren over en te interesseren voor bèta, techniek of ICT (o.a. Girlsday, speeddates met vrouwelijke professionals, gastlessen, workshadowing, keuzeversterkingtrajecten); de trainingen voor docenten, decanen en menotoren en het betrekken van ouders zijn onderdeel van deze ‘meisjesaanpak’.
 • Lessenserie Verbeeldingskracht voor brugklasleerlingen om hun bèta-mindset te versterken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Beeldenbank ‘Dit Doe Ik’ met foto’s, filmpjes en verhalen van veel vrouwen en mannen met een opleiding en beroep in bèta, techniek en ICT. Te gebruiken in de klas (po en vo) en thuis.
 • DigiVita Code Events om meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar te leren programmeren (ondersteund door de digiVita-website voor meisjes).
 • Oudermethodiek voor vo-scholen om ouders beter te betrekken bij het studie- en beroepskeuzeproces van hun dochters.
 • Ouderbrochures voor ouders van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs om ouders te ondersteunen in de begeleiding van hun kinderen bij talentontwikkeling en studie- en loopbaankeuzes.
 • Mentoringtrajecten en ‘mentoring circles’ voor vrouwelijke studenten (mbo, hbo, wo) bij de overgang van studie naar werk (ook naar zelfstandigondernemerschap). 
 • Genderscan voor instellingen in het hoger onderwijs om hun diversiteitsbeleid op alle procesniveaus te kunnen laten scannen en vertalen in een verbeteraanpak.
 • M/V-Bedrijvenscan geeft technische en ICT-bedrijven inzicht in en aanbevelingen met betrekking tot hun diversiteitsbeleid. 
 • Adviestrajecten m.b.t. loopbaanbeleid (incl. balans arbeid/zorg) voor vrouwelijke professionals.