Onderwijs

De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op:

  • Organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten voor meisjes (en hun ouders) over bèta, techniek en ICT: lessenseries, speeddates, gastlessen, workshadowing, websites, Girlsday, beroepsevents.
  • Deskundigheidsbevordering (conferenties, trainingen, netwerkbijeenkomsten) voor onderwijsprofessionals op het gebied van gender en bèta, techniek en ICT.
  • Ondersteuning van het diversiteitsbeleid van onderwijsinstellingen door adviestrajecten, genderscans, kwantitatieve managementinformatie, onderzoek en stafsupport.
  • Verbetering van de aansluiting van bèta, technische en ICT opleidingen (mbo, hbo en wo) op de kennis en interesse van meisjes in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo).
  • Kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het bèta/technisch middelbaar beroeps- en hoger onderwijs door het vergroten van de gender inclusiviteit van curricula, studieloopbaanbegeleiding en voorlichtingsactiviteiten.