M/V-bedrijvenscan

In veel technische bedrijven werken voornamelijk mannen. Binnen afzienbare tijd zullen er veel arbeidsplekken openvallen. Het is belangrijk om nu al uw blik te verruimen naar jongeren die van oudsher niet uit zichzelf kiezen voor technische bedrijven. De middelbare scholieren van nu vormen het potentieel om de opengevallen plekken op te vullen. Met name meisjes zijn een belangrijke doelgroep: er is een grote groep meisjes met talent voor techniek die toch niet kiest voor een toekomst in uw sector. Enkele oorzaken hiervoor zijn dat zij een beperkt beroepsbeeld hebben en geen vrouwen kennen met een technisch beroep.

VHTO heeft daarom een M/V-bedrijvenscan ontwikkeld die inzicht geeft in de mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van uw bedrijf voor vrouwen te vergroten. De M/V-bedrijvenscan kan ook een startpunt zijn om maatregelen te nemen om ervaren vakvrouwen te behouden voor uw bedrijf.

Doe de scan