Aanmelden voor de VHTO-database Spiegelbeeld

Vrouwelijke professionals met een opleidingsachtergrond in bèta, techniek of ICT die zich in willen zetten om meer meisjes hiervoor enthousiast te maken zijn van harte welkom om mee te doen met de voorlichtingsactiviteiten van VHTO. Meld u aan voor de online database Spiegelbeeld.

Lees meer

Mentoring

VHTO heeft expertise op het gebied van mentoring en informeert bedrijven en hun vrouwelijke professionals over de mogelijkheden hiervan op het werk. VHTO stimuleert en ondersteunt inspanningen van bedrijven gericht op het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwen in bèta, techniek en ICT op alle functieniveaus.

Lees meer

Conferentie: Let’s close the Digital Gender Gap

Kom naar de middagconferentie ‘Let’s close the Digital Gender Gap’ op 6 juni 2018. Een conferentie georganiseerd vanuit Platform Diversiteit in IT, een samenwerking tussen vrouwelijke professionals van Cisco, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle en VHTO.

 Lees meer

Vrouwen en ICT

Samen met vrouwelijke ICT-professionals, CIO’s en studenten organiseert VHTO verschillende activiteiten binnen en buiten de school om de instroom van meisjes in ICT-opleidingen en ICT-functies te vergroten.


Lees meer

Leading Ladies


De 'Leading Ladies' vervullen de rol van ambassadeur om het belang van een verhoogde participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te ondersteunen. Allen zijn zij bèta-, technische of ICT-vrouwen met een prachtige voorbeeldfunctie.

Lees meer

Bijeenkomsten en netwerken voor professionals

VHTO organiseert bijeenkomsten voor vrouwelijke professionals en voor besturen van vrouwennetwerken binnen bedrijven en universiteiten. Om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen.

Lees meer