Aanmelden voor Spiegelbeeld

Vrouwelijke professionals met een functie in bèta, techniek of ICT die zich in willen zetten om meer meisjes hiervoor enthousiast te maken zijn van harte welkom om mee te doen met de voorlichtingsactiviteiten van VHTO.

Lees meer

Vrouwen en ICT

Samen met vrouwelijke ICT-professionals, CIO’s en studenten organiseert VHTO verschillende activiteiten binnen en buiten de school om de instroom van meisjes in ICT-opleidingen en ICT-functies te vergroten.


Lees meer

Mentoring

VHTO heeft expertise op het gebied van mentoring en informeert bedrijven en hun vrouwelijke professionals over de mogelijkheden hiervan op het werk. VHTO stimuleert en ondersteunt inspanningen van bedrijven gericht op het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwen in bèta, techniek en ICT op alle functieniveaus.

Lees meer