Conferentie 6 juni 2018:

Let’s close the Digital Gender Gap

for English version please see below

Kom naar de middagconferentie ‘Let’s close the Digital Gender Gap’ op 6 juni 2018. Een conferentie georganiseerd door Platform Diversiteit in IT, een samenwerking tussen vrouwelijke professionals van Cisco, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle en VHTO. Met een keynote door dr. Davaki van London School of Economics and Political Science over haar onlangs gepresenteerde research paper in opdracht van het Europees Parlement, IT-awards voor Young Female Professionals of the Year, discussie met beleidsbepalers over het belang van de campagne #NietGenoeg! En heel veel meisjes op zoek naar rolmodellen.

Vrouwelijke professionals van genoemde bedrijven worden aan het slot van deze conferentie ‘buddy’ van een meisje uit het voortgezet onderwijs met als doel haar op meerdere momenten te laten zien en ervaren hoe leuk en veelzijdig het werken in de IT is.

Deze conferentie is bedoeld voor vrouwen en mannen die werk willen maken van het sluiten van de ‘Digital Gender Gap’:

  • binnen hun eigen organisatie;
  • middels onderzoek en/of ondersteunende activiteiten;
  • door als rolmodel of inspirator jonge meisjes te enthousiasmeren en voorlichting te geven.
Tijd: 13:00 – 18:00 uur
Voertaal: Engels
Locatie: IBM Client Center Amsterdam,
Johan Huizingalaan 765,
1066 VH Amsterdam
Kosten: Gratis

Conference June 6, 2018:

Let’s close the Digital Gender Gap

Come to the afternoon-conference ‘Let’s close the Digital Gender Gap’ on June 6th, 2018! This conference is organized by Platform Diversity in IT, a cooperation between female professionals from Cisco, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle and VHTO. The keynote speaker Dr. Davaki of the London School of Economics and Political Science will talk about her recent research paper commissioned by the European Parlament. You may furthermore look forward to the IT-awards for Young Female Professionals of the Year and discussions with policy makers about the importance of the campaign #NietGenoeg. And lots of girls looking for role models!

Female professionals from the above-mentioned companies will become the ‘buddy’ of a high-school-girl. Buddies model the girls what it is like to work in IT.

This conference is meant for women and men who want to work on closing the ‘Digital Gender Gap’:

  • in their own organization;
  • by doing research and/or other supporting activities;
  • by being a role model for young girls during speeddate-activities at high schools.
Time: 13:00 – 18:00 uur
Language: English
Locatie: IBM Client Center Amsterdam,
Johan Huizingalaan 765,
1066 VH Amsterdam
Costs: Free