FAQ's Beeldenbrekers

 • Moet ik de Beeldenbrekers-les op de school van mijn eigen kind(eren) organiseren, of mag het ook een andere school zijn?
  Je kunt de Beeldenbrekers-les ook op een andere school organiseren. Het idee achter de school van je kind(eren) is dat de Beeldenbrekers-les hier makkelijker te organiseren is omdat je hier al contact hebt. Zou je de les (ook) op een andere school willen geven? Geef het aan ons door: beeldenbrekers@verwijder-dit.vhto.nl.
 • Is de school al op de hoogte van dit project?
  De school is nog niet op de hoogte van het project. VHTO benadert de ‘bètamoeder’ (bèta/technische professionals met een kind op de basisschool) om aan Beeldenbrekers mee te werken. De ‘bètamoeder;  benadert vervolgens de basisschool met de vraag om mee te werken.
 • Krijg ik nog informatie om aan de school te geven?
  VHTO heeft een Beeldenbrekers handleiding gemaakt voor leerkrachten en professionals. Hierin wordt onder andere uitgelegd wat het project inhoudt, welke voorbereiding er nodig is en wat de rol van de leerkracht en professionals is. De handleiding wordt per mail verstuurd en is ook te downloaden op www.beeldenbrekers.nl. De handleiding kun je aan de school geven.
 • Voor wanneer moet ik de datum van de gastlessen aan VHTO doorgeven? 
  De gastlessen vinden in principe plaats voor de kerstvakantie 2017. VHTO regelt voor de gastles nog een tweede professional. Daarom is het belangrijk om de datum van de gastles zo snel mogelijk door te geven aan VHTO zodat VHTO genoeg tijd heeft om een tweede professional te regelen voor de gastles. Bij voorkeur ontvangen we de datum minimaal vier weken voordat de gastles plaatsvindt.
 • Is er ook iemand van VHTO aanwezig? Wie begeleidt de les?
  Er is niemand van VHTO aanwezig bij de Beeldenbrekers-les. De leerkracht is aanwezig en begeleidt de les, ook de gastles. Denk aan: orde houden, moeilijke woorden toelichten, tijd in de gaten houden, beurten geven etc. We raden aan om van tevoren kort met de leerkracht te overleggen. VHTO heeft een coördinerende rol in dit project en zorgt dat de professionals en leerkrachten goed voorbereid zijn op de Beeldenbrekers-les door een handleiding en telefonische briefing.
 • Wie regelt de tweede professional?
  VHTO zorgt dat de tweede bèta/technische professional aanwezig is bij de gastles en goed voorbereid wordt. Daarom is het belangrijk om de datum van de gastles zo snel mogelijk door te geven aan VHTO, zodat er genoeg tijd is om een tweede professional te vragen voor de les. De les bestaat dus uit twee korte gastlessen van twee bèta/technische professionals.
 • Kan ik ook aan Beeldenbrekers deelnemen als ik zelf geen kinderen heb?
  Je kunt ook aan Beeldenbrekers deelnemen als je zelf geen kinderen hebt. Als tweede professional, dan hoef je zelf geen contact te leggen met de school. Je kunt ook zelf een school benaderen, wellicht heb je contacten op een basisschool. Geef het door aan VHTO via beeldenbrekers@verwijder-dit.vhto.nl als je een school hebt gevonden die graag deel wil nemen aan Beeldenbrekers.
 • Ik heb geen ervaring met gastles geven aan kleuters. Is dat een probleem?
  Het is geen probleem als je geen ervaring hebt met kleuters. Je ontvangt van VHTO een handleiding met tips voor de gastles aan kleuters (ook te downloaden op www.beeldenbrekers.nl) en een telefonische briefing. Je kunt ook met de leerkracht overleggen over je gastles (inhoud, taakverdeling, materialen etc). De eerste keer dat je de gastles geeft, zal wellicht even kijken zijn wat werkt. De leerkracht is aanwezig bij de gastles en kan hierbij ondersteunen.
 • Wanneer moeten de gastlessen plaatsvinden?
  De gastlessen vinden plaats na de zomervakantie en vóór de kerstvakantie 2017. Dit heeft te maken met de projectperiode: voor het einde van 2017 moet het project volledig afgerond zijn. Mocht het echt niet lukken om de les voor de kerstvakantie te plannen, laat het ons dan weten, dan bekijken we of er nog een andere mogelijkheid is.
 • Komt er nog een vervolg op dit project?
  Beeldenbrekers wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap (OCW). Het is een pilotproject dat aan het einde van de projectperiode geëvalueerd wordt. Het zit in de planning dat er een vervolg komt op dit project, en dat het op veel meer basisscholen in Nederland wordt uitgevoerd. Details hierover zijn momenteel nog niet bekend.