Module 1: Nelderlands

In de module Nederlands leren leerlingen alles wat ze nodig hebben om een eigen verhaal in Python te programmeren. Hiervoor leren ze de onderstaande concepten:

  • Datatype String gebruiken
  • Commentaar schrijven
  • Variabele declareren, definiëren en gebruiken
  • Lijst declareren, definiëren en gebruiken
  • Gebruikersinput inlezen
  • If-else statements gebruiken
  • Foutmeldingen herkennen en oplossen

Als leraar hoef je deze concepten (nog) niet te kennen. De concepten worden stap voor stap in het materiaal aangeboden.

Lesmateriaal

De zes lessen van de Module Nederlands zijn hieronder te downloaden.

Docenten kunnen via vhto@verwijder-dit.vhto.nl de nakijkmodellen en certificaten voor hun leerlingen opvragen.

Om het lesmateriaal actueel te houden, staat alles ook op Github.