Nieuws

Friese basisschoolleerkrachten leren programmeren

Leerkrachten van 51 Friese basisscholen leren gedurende twee dagen alles over Computational Thinking en programmeren. Deze gratis DigiLeerKracht-scholing wordt georganiseerd door VHTO op 6 en 7 november. DigiLeerKracht wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Google.

Computertechnologie is niet meer weg te denken uit de samenleving. Dit geldt ook voor het onderwijs. In de meeste klassen hangt een smartboard, schoolresultaten worden bijgehouden in een digitale omgeving en leerlingen schrijven werkstukken op de pc. Leerkrachten en leerlingen zijn echter vooral gebruikers van computertechnologie, maar hen ontbreekt vaak de kennis en vaardigheid om ook creator te zijn. Tegelijkertijd zijn er steeds meer basisscholen die ‘iets willen doen met programmeren’ en digitale vaardigheden een plek willen geven in het curriculum. Via DigiLeerKracht wil VHTO hierbij helpen.

Na afloop van de scholing zijn de aanwezige leerkrachten een ‘DigiLeerKracht’ geworden. Dit betekent dat ze ervaring hebben opgedaan met Computational Thinking en weten hoe ze dit in hun onderwijs kunnen toepassen. Ze hebben kennisgemaakt met programmeren en leren om zelf keuzes te maken met betrekking tot software, tools en aanbieders. Ze zijn didactisch onderlegd in hun programmeeronderwijs, hebben een 10 Puntenplan met prioriteiten opgesteld voor het onderwijs op hun eigen school en zijn in staat om digitale vaardigheden en Computational Thinking verder te ontwikkelen binnen het curriculum, afgestemd op de specifieke behoeften van de eigen school.

Google steunt VHTO scholingsprogramma DigiLeerKracht

Donatie van $500.000 voor scholing- en supportprogramma basisschoolleerkrachten

Op maandag 27 maart is DigiLeerKracht gelanceerd, een gratis scholing- en supportprogramma op het gebied van Computational Thinking voor 2000 basisschoolleerkrachten. Een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, mogelijk gemaakt door Google. De lancering werd verricht door Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam.

Het is belangrijk om kinderen voor te bereiden op een digitale toekomst. Dat begint al op de basisschool. Over tien jaar betreden leerlingen die nu in groep 7 zitten een compleet andere arbeidsmarkt, met beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom moeten we kinderen de kennis en vaardigheden meegeven die hen voorbereiden op deze nieuwe digitale wereld. Leerkrachten in het basisonderwijs spelen een cruciale rol bij het aanleren van deze digitale vaardighedenwaaronder Computational Thinking, het creatief nadenken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. VHTO gaat leerkrachten daarbij ondersteunen met een scholing- en supportprogramma, dat mogelijk wordt gemaakt door Google.

Leah Postma, Public Policy Manager bij Google: “Het pad naar de toekomst is digitaal. Nederland is een van de digitale koplopers wereldwijd, maar om aan kop te blijven is investeren in de digitale vaardigheden van de toekomst cruciaal. Slechts 2 op de 10 Nederlandse studenten kiest voor een technische studie na de middelbare school, terwijl de vraag op de arbeidsmarkt voor technici vier op de tien is. Google wil deze kloof helpen overbruggen door initiatieven zoals DigiLeerKracht, die bijdragen aan het vergroten van digitale vaardigheden bij jongeren in het onderwijs, te steunen.

Constantijn van Oranje Special Envoy StartupDelta: ‘een geweldig initiatief van VHTO en Google om leraren de kans te geven zich digitale vaardigheden eigen te maken’

In het scholingsprogramma DigiLeerKracht krijgen 2.000 geselecteerde scholen een uitnodiging om per school één leerkracht deel te laten nemen aan een (gratis) meerdaagse scholing waarin leerkrachten worden getraind op diverse aspecten van Computational Thinking. Tijdens het scholingsprogramma maakt elke leerkracht een 10-punten plan om Computational Thinking een plek te geven binnen de school. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door een vrouwelijke IT-professional of Informaticastudente. Leerkrachten vormen samen een regionaal netwerk om lesmateriaal, tips en ervaringen uit te wisselen. Het programma gaat van start in schooljaar 2017-2018 en zal gedurende twee schooljaren lopen.

De feestelijke lancering van DigiLeerKracht vond plaats op 27 maart 2017 in Rotterdam, dit schooljaar (2016-2017) onderwijsstad van Nederland.