International network Gender & STEM: Conferentie

Van 21 tot 23 juli 2016 zal de derde conferentie van het international network Gender & STEM plaatsvinden op de Business School van Newcastle University in Newcastle upon Tyne, Engeland.

Er werden voor deze conferentie meer dan 60 voorstellen voor presentaties, ronde tafels, pitches, posters en symposia ingestuurd vanuit diverse werelddelen, allemaal van wetenschappers, beleidsmakers, docenten en anderen die zich bezighouden met de vraag waarom meisjes en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en/of in wat we kunnen doen om deze ondervertegenwoordiging op te heffen.

Onder de keynotes onder andere Dr. Patricia Fara, senior tutor op Clare College, Cambridge. Haar belangrijkste onderzoeksgebied is ‘Wetenschap in het 18de eeuwse Engeland’, maar vrouwen in de wetenschap en beelden van de wetenschap zijn ook belangrijke interesse gebieden. Behalve dat ze regelmatig publiceert over dit onderwerp in wetenschappelijke en populaire tijdschriften en ze een graag geziene gast is op radio en tv, schreef ze ook verscheidene boeken. Voor Science: A Four Thousand Year History (vertaald in 9 talen), ontving ze vele prijzen. Ook schreef ze Pandora's Rijbroek: Vrouwen, Wetenschap en Macht in de Verlichting, en een boek voor tieners – Scientists Anonymous: Verhalen over Vrouwen in de Wetenschap. In haar keynote zal ze zich voornamelijk richten op haar huidige onderzoek naar de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van vrouwen en de algemene attitude ten aanzien van deze vrouwen in de eerste wereldoorlog en de periode vlak daarna.

Onder de andere keynotes zijn professor Sue Rosser (o.a. Stanford University), die zich al meer dan een kwart eeuw bezig houdt met theoretische en toegepaste problemen met betrekking tot het betrekken en behouden van vrouwen voor STEM, Professor Jay Mitra (Essex university) en Birgit Spinath (Heidelberg University).

Ga voor meer informatie over de conferentie (kosten en aanmelden), de keynotes en het programma naar www.genderandstem.com.

Gender & STEM

Het ‘Network Gender & STEM (‘Science, Technology, Engineering, Mathematics: educational and occupational pathways and participation’) is een initiatief van Associate Professor Helen Watt (Monash University, Australie) en VHTO. Het netwerk is opgezet om:

  • meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij loopbaankeuzes en professionele carrières van meisjes/vrouwen (en jongens/mannen) in bèta, techniek en ICT
  • nieuwe benaderingen op te sporen die daadwerkelijk bijdragen tot de verbetering van de ondervertegenwoordiging van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT.

De bedoeling is dat de netwerkleden (veelal onderzoekers aan universiteiten), beleidsmakers, STEM-professionals en mensen uit de praktijk (scholen en arbeidsmarkt) hun krachten bundelen om onderzoeksresultaten op een coherente en werkbare manier om te zetten tot input voor beleid en praktijk. Naar de website van Gender & STEM