Achtergrond

VHTO is het expertisebureau in Nederland op het gebied van meisjes/vrouwen en bètawetenschap, techniek en ICT. VHTO organiseert sinds 2010 jaarlijks de landelijke Girlsday. Het is één van de activiteiten om haar doel - meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT in Nederland - te verwezenlijken. Lees meer over VHTO

Naast de landelijke coördinatie van Girlsday, zorgt VHTO voor bemiddeling tussen scholen en bedrijven en maakt de juiste match tussen beide partijen. De organisatie houdt het overzicht bij van alle partijen die zich voor Girlsday hebben aangemeld, fungeert als helpdesk en zorgt voor landelijke PR en publiciteit. VHTO organiseert dus niet de Girlsday-activiteiten voor de scholen en bedrijven zelf, dat doen zij samen. Ondersteuning vanuit VHTO is uiteraard mogelijk. De organisatie van de landelijke kick-off van alle Girlsday-activiteiten in Nederland ligt in handen van VHTO, in samenwerking met het betreffende bedrijf en de school.

Historie

De oorsprong van Girlsday ligt in Amerika, waar sinds 1993 de Take-Our-Daughters-To-Work-Day’ wordt georganiseerd voor dochters van werknemers van bedrijven. Doel van deze dag in Amerika is de waarde van een goede opleiding en de mogelijkheden voor de toekomst aan meisjes te laten zien. 

Girlsday is al jaren een groot succes in Duitsland. In 2001 vond in Duitsland de eerste Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag plaats, waarna vele volgden in verschillende landen. Momenteel vinden ook in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Polen en Kosovo Girlsdays plaats.