Meer meisjes in mbo Techniek

Het Ministerie van OCW onderschrijft het belang van meer meisjes in mbo Techniek en waardeert het initiatief van de mbo-scholen om de komende jaren intensief te werken, samen met de MBO Raad en VHTO, aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen. Het goedgekeurde uitvoeringsplan is opgebouwd uit een mix van instrumenten die ingezet worden op de mbo-scholen afhankelijk van het feitelijke aandeel van meisjes in techniekopleidingen, het actuele onderwijsaanbod en de regionale mogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Centraal in de gekozen aanpak staat het toegankelijk maken van de kennis over m/v-diversiteit en het structureel verankeren van de beproefde instrumenten. Meer weten? Lees dan het pamflet en het uitvoeringsplan.