Meer meisjes in mbo Techniek

Het Ministerie van OCW onderschrijft het belang van meer meisjes in mbo Techniek en waardeert het initiatief van de mbo-scholen om de komende jaren intensief te werken, samen met de MBO Raad en VHTO, aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen.   In 2016 hebben zes mbo-scholen het initiatief genomen om de diversiteit in mbo techniek- en ICT-opleidingen te bevorderen. In 2019 staat er een netwerk van 20 mbo-scholen, waar kennis en inzichten ontwikkeld en gedeeld worden. Iedere school maakt een eigen plan van aanpak en gaat daarmee aan de slag. Het plan van aanpak is de praktische vertaling van het diversiteitsadvies dat VHTO voor iedere school opstelt op basis van een zogeheten genderscan (0-meting). Onderwijsteams krijgen support van VHTO in de vorm van gendertrainingen en lesmodules, De studentes krijgen support in de vorm van mentoring circles en netwerkbijeenkomsten. De kansengelijkheid in techniek en ICT kan met name vergroot worden door in de werving en het onderwijs in te spelen op de specifieke verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van techniek en ICT. Dit proces is niet in een paar jaar gerealiseerd. De financiële ondersteuning van het Ministerie van OCW is daarom gecontinueerd tot 2020. Daarmee kunnen mbo-scholen nog een jaar extra gebruik maken van de support van VHTO. Meer weten? Lees dan het  pamflet met de doelstellingen.

Ambassadeursnetwerk


Ambassadeurs ‘Meer meisjes in mbo Techniek’

 • Anne-Hilde Feijth, Opleidingsmanager | Deltion College
 • Bea den Bakker, Opleidingsmanager | Horizon College
 • Marieke Perdok, beleidsadviseur | Alfa-college
 • Hindrik Blaauw, Projectleider TiB | ROC van Twente
 • Sjoerd Veltman, Projectleider Cyber Security Centre | ROC van Amsterdam
 • Marjolein van Kooten, Opleidingsmanager | ROC van Amsterdam
 • Janke Westerhuis, Programmamanager HA!-Tech | ROC Mondriaan
 • Daniëlle Koeman, Beleidsmedewerker BPV | mboRijnland
 • Peter Mul, Onderwijsdirecteur Academie voor Techniek | MBO Utrecht
 • Margret te Stroete, Onderwijsmanager | ROC Midden Nederland
 • Leonie van Haren, Onderwijsleider ICT-Academie | Techniek College Rotterdam
 • Samantha Larik, Bureau Werk & Stage | ROC Gilde Opleidingen
 • Bert Jimmink, Projectleider | Aventus
 • Folkert Potze, Onderwijsdirecteur Techniek | ROC Nijmegen
 • Titia Brouwer, Beleidsmedewerker Techniek | Drenthe College
 • Wietze van de Wal, decaan techniek | ROC Friese Poort
 • Willie de Wit, kerndocent ICT | ROC ter AA
 • Marieke Vingerhoets, Onderwijsmanager | ROC West Brabant
 • Simonette Kraaij, Directeur Communicatie | STC mbo college
 • Pieter Kamminga, Onderwijsmanager | ROC Kop van Noord Holland
 • Antie Vos, Opleidingsmanager Gebouwde Omgeving | Graafschap College
 • Marcelle van Proosdij, team Onderwijs en Kwaliteit | Regio College
 • Marieke Trip, ontwikkelaar didactiek | Koning Willem I College
 • Hilda Uitvlugt, docent Mediatechnologie | Grafisch Lyceum Rotterdam