Stuurgroep en ambassadeursnetwerk

Samenstelling Stuurgroep

  • Christien de Graaff, lid College van Bestuur Alfa-college
  • Marc van Campenhout, lid College van Bestuur ROC West-Brabant
  • Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente
  • Janine Warmerdam, directeur Techniek mboRijnland

Voorzitter Stuurgroep

Christien de Graaff, lid College van Bestuur Alfa College

'Dit is het moment om de krachten te bundelen voor meer meisjes in de techniek. Mis deze kans niet, sluit je aan bij het lerend netwerk van ambassadeurs.'

                   

Voorzitter Ambassadeursnetwerk

Anne-Hilde Feijth, opleidingsmanager Deltion College

                   

Ambassadeursnetwerk

Het ambassadeursnetwerk heeft een sleutelrol in het project ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. De ambassadeurs vinden het belangrijk dat meer meisjes in techniekopleidingen instromen, hun studie afronden en positief kiezen voor een loopbaan in de techniek. Zij zetten zich binnen en buiten hun mbo-school in om het onderwerp te agenderen, activiteiten in gang te zetten en ervaringen te delen. 

Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en elkaar te inspireren. Zo ontstaat er als vanzelf een lerend netwerk dat genderdiversiteit in mbo techniek en ICT helpt realiseren.

Mbo-scholen met techniek- en ICT-opleidingen die het belang van ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ onderkennen kunnen zich ook aansluiten bij het ambassadeursnetwerk. Deelnemers aan het netwerk hebben binnen hun school een positie die het mogelijk maakt m/v-diversiteit op strategisch niveau te agenderen en activiteiten te initiëren. 

Ambassadeurs kunnen zich namens hun mbo-school aanmelden. Neem contact op met VHTO voor meer informatie via mbo@verwijder-dit.vhto.nl of bel naar 020 888 4220.