Share my Day in Tech

Tijdens Share my Day in Tech bezoeken Pabo-studenten een technisch bedrijf en ontmoeten ze een beroepsbeoefenaar die inzicht geeft in haar functie en de (technische) werkzaamheden van het bedrijf. De leerkrachten in opleiding lopen mee tijdens een werkdag en bevragen haar over haar beroepskeuze en haar functie. De studenten werken samen met de technische vakvrouw aan een opdracht over een probleem of uitdaging uit de dagelijkse beroepspraktijk voor Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het basisonderwijs, om deze vervolgens uit te voeren met de leerlingen op hun stageschool. De studenten worden op de Pabo met een gastcollege en voorbereidingsmodule voorbereid.

Beroepsbeelden en de rol van de leerkracht
Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen beroepsbeelden – en sluiten ze bepaalde beroepen voor zichzelf uit. Het is dus belangrijk dat basisschoolleerlingen een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van (werken in) de techniek. De rol van de leerkracht is daarbij van groot belang. Daarom is VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek in opdracht van TechniekTalent.nu gestart met Share my Day in tech. Een project waarin Pabo-studenten een dag met een technische professional meelopen. Zo krijgen aankomende leerkrachten een beter en breder beeld van technische beroepen.

Genderspecifieke verwachtingen
In Nederland zien nog steeds veel minder meisjes dan jongens een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. Dit komt onder andere doordat ze een beperkt beeld hebben van beroepen in deze sectoren. Ook de rol van de leerkracht is hierbij belangrijk. Uit onderzoek onder ruim 500 basisschoolleerkrachten blijkt dat zij opvallend genderspecifieke verwachtingen hebben over de toekomst van de meisjes en jongens in hun klas: van meisjes wordt veel minder verwacht dat ze een technisch beroep gaan uitoefenen, terwijl ze er evenveel talent voor hebben als jongens.

Share my Day in Tech laat Pabo-studenten kennismaken met de grote verscheidenheid aan beroepen in de technische sectoren én met de vrouwen die daarin werken.

Aansprekend W&T-onderwijs
De verbreding van hun beroepsbeeld van techniek helpt de leerkrachten van de toekomst om hun Wetenschap & Techniek-onderwijs aansprekender en meer betekenisvol te maken voor jongens én meisjes.

Ook meedoen?
Neem voor informatie over dit project contact op met projectleider Bart Postma: via 020-8884220 of postma@verwijder-dit.vhto.nl.