Aanmeldformulier Spiegelbeeld

Spiegelbeeld
We ontvangen graag een 2e (ander) e-mailadres, mocht het 1e e-mailadres niet werken/ komen te vervallen.
Studenten vullen 'nvt' in bij werkgever.
Wij gebruiken de adresgegevens enkel om u te kunnen uitnodigen voor voorlichtingsactiviteiten die VHTO bij u in de buurt organiseert.

VHTO respecteert de privacy van de verstrekte contactgegevens. Wanneer je je aanmeldt voor Spiegelbeeld, worden je gegevens opgeslagen in onze database Spiegelbeeld. VHTO gebruikt de gegevens alleen ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van Spiegelbeeld. De gegevens worden niet zonder vooraf door jou verleende toestemming aan derden verstrekt. Wil je de gegevens veranderen of jezelf afmelden, dan kun je contact met ons opnemen via spiegelbeeld@verwijder-dit.vhto.nl