Aanmeldformulier Spiegelbeeld

Spiegelbeeld

Spiegelbeeld
We ontvangen graag een 2e (ander) e-mailadres, mocht het 1e e-mailadres niet werken/ komen te vervallen.
Studenten vullen 'nvt' in bij werkgever.
Wij gebruiken de adresgegevens enkel om u te kunnen uitnodigen voor voorlichtingsactiviteiten die VHTO bij u in de buurt organiseert.
Speeddates: vrouwelijke bèta/technische en IT professionals gaan met meisjes uit het voortgezet onderwijs in gesprek over opleiding, werk en belangrijke keuzemomenten. Het speeddaten duurt meestal een uur en is onderverdeeld in vier sessies van 15 minuten.

Gastlessen: De gastles vindt plaats op de basisschool. Een vrouwelijke bèta/technische of IT-professional komt op bezoek in de klas, vertelt over haar beroep en laat de kinderen materialen zien die met haar werk te maken hebben.

Mentoring: Bij mentoring wordt iemand met meer ervaring (school, opleiding, werk) gekoppeld aan iemand met minder ervaring. Bij mentoring gaat het om het stimuleren en ondersteunen van meisjes en vrouwen (op alle niveaus) die een (school)loopbaan in bèta/techniek/IT ambiëren of die al studeren/werkzaam zijn op het gebied van bèta/techniek/IT.

Workshadowing: Een dag(deel) meelopen met een vrouw in een bèta/technische of IT-functie biedt meisjes uit het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om kennis te maken met de inhoud van de functie en zicht te krijgen op de variatie in activiteiten gedurende een werkdag.

Publiek optreden: Soms zoekt VHTO een rolmodel voor panels of presentaties bij conferenties (georganiseerd door VHTO) of wanneer we door de pers benaderd worden.

VHTO respecteert de privacy van de verstrekte contactgegevens. Wanneer je je aanmeldt voor Spiegelbeeld, worden je gegevens opgeslagen in onze database Spiegelbeeld. VHTO gebruikt de gegevens alleen ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van Spiegelbeeld. De gegevens worden niet zonder vooraf door jou verleende toestemming aan derden verstrekt. Wil je de gegevens veranderen of jezelf afmelden, dan kun je contact met ons opnemen via spiegelbeeld@verwijder-dit.vhto.nl