Hieronder vind je uitgebreide informatie over Girls’ Day 2023.

We krijgen nu vooral vragen over de kick-offvideo. Die is beschikbaar vanaf 29 maart 2023. We zullen je per mail laten weten hoe je toegang krijgt tot deze video.

In de toolkits voor scholen of voor bedrijven kun je tips vinden over de dag.

Andere vragen over Girls’ Day vind je hieronder of kun je mailen naar girlsday@vhto.nl.


Aanmelden

Wanneer vindt Girls’ Day 2023 plaats?

Girls’ Day 2023 vindt plaats op 30 maart 2023. Dan openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT.

Wie kan meedoen aan Girl’ Day?

Basisscholen, middelbare scholen en bedrijven kunnen deelnemen aan Girls’ Day. Het is niet mogelijk om meisjes individueel in te schrijven voor Girls’ Day. Als jouw dochter wil meedoen aan Girls’ Day, dan raden we je aan om in gesprek te gaan met haar school.

Scholen kunnen een groep meisjes tussen de 10 en 15 jaar aanmelden. Vaak zijn dit meisjes uit groep 7 of 8 van de basisschool of klas 1 of 2 van de middelbare school. Alle schoolniveaus zijn welkom.  Een groep moet uit minimaal 10 meisjes bestaan. Er is geen maximale groepsgrootte. Ervaring leert wel dat het grote groepen niet altijd bij één bedrijf terecht kunnen en daarom soms worden gesplitst. We adviseren scholen om Girls’ Day in te roosteren bij de meisjes, en niet te werken op basis van inschrijving bij interesse. Zo kan een bedrijf zich op tijd voorbereiden op de groepsgrootte en daarnaast kunnen meisjes verrast worden met hoe leuk techniek kan zijn. Of: verrast worden met een dag die in het teken van techniek staat.

Bedrijven in bèta, techniek en IT, organisaties met een bèta, techniek- of IT-afdeling en onderzoeksorganisaties kunnen zich aanmelden om een groep meisjes te ontvangen. Ook mbo’s, hogescholen, universiteiten zijn welkom, mits zij ervoor zorgen dat meisjes kennismaken met de technische beroepspraktijk. Het is de bedoeling dat je als bedrijf een dagdeel de meisjes ontvangt en een programma verzorgt voor een groep van minimaal tien meisjes tussen de 10 en 15 jaar oud.

Wat is de rol van VHTO?

VHTO organiseert Girls’ Day al meer dan 10 jaar. Wij bepalen de datum, doen de landelijke coördinatie en we communiceren over Girls’ Day op sociale media. Daarnaast zetten we ons ook in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ook kunnen zowel scholen als bedrijven bij ons terecht voor tips en adviezen over de invulling van de dag.

Hoe ziet het aanmeldproces voor Girls’ Day 2023 eruit?

Scholen en bedrijven kunnen zich tot 10 februari 2023 aanmelden voor Girls’ Day. Wil je dat VHTO een geschikt bedrijf of school zoekt? Dan hoor je voor eind februari aan wie je bent gematcht.

Ik kan op het aanmeldformulier kiezen uit verschillende type bemiddeling. Wat betekent dat?

Bemiddeling door VHTO betekent dat VHTO alle verzoeken verzamelt van scholen en bedrijven die bemiddeld willen worden. Per regio bekijken we welke scholen en bedrijven bij elkaar passen, gelet op groepsgrootte en schoolniveau. Soms is het nodig om één school aan meerdere bedrijven te koppelen, wegens de groepsgrootte. Als VHTO een geschikte match heeft gevonden, brengen we de partijen met elkaar in contact, zodat verdere praktische afspraken in overleg gemaakt kunnen worden. Uiteraard kun je als school of bedrijf een voorkeur hebben, maar helaas lukt het ons niet altijd om deze voorkeuren te realiseren.  Het is daarom niet mogelijk om in het aanmeldformulier een voorkeur op te geven.

Zelf op zoek gaan naar een school of bedrijf kan natuurlijk ook, vooral als jezelf al goede contacten hebt met een bedrijf of school in de regio. Deze optie betekent dus dat je zélf contact legt en afspraken maakt. Heb je zelf een match geregeld? Laat het ons dan weten, zodat wij niet ook contact leggen in de bemiddeling voor andere scholen of bedrijven. Daarnaast willen we je ook graag op de deelnemerslijst zetten, met het oog op eventuele (regionale) media-aandacht.

Bemiddeling via een intermediair gebeurt ook regelmatig, en we zijn dan ook erg blij met de inzet van intermediairs. Als je als intermediair optreedt in een regio, horen we dat graag. Als je gekoppeld wordt of bent via een intermediair, horen we dat ook graag. Zo kunnen we onze inspanningen op elkaar afstemmen. Het is goed om hier afspraken over te maken, zodat we van elkaar weten welke scholen en bedrijven meedoen. Dit vergemakkelijkt het matchen van scholen en bedrijven die zich bij VHTO hebben aangemeld. Tevens willen we alle scholen en bedrijven, dus óók scholen en bedrijven die meedoen via intermediairs,  op de deelnemerslijst zetten en hen (via de betreffende intermediar) voorzien van voorbeeldmateriaal.
Andju Soekhai is vanuit VHTO de contactpersoon voor intermediairs. Ze is bereikbaar op soekhai@vhto.nl.


Meedoen

Wat doen de meisjes tijdens Girls’ Day?

Tijdens Girls’ Day bezoekt een groep meisjes tussen de 10 en 15 jaar een bedrijf om daar kennis te maken met bèta, techniek en IT. De dag start met een kick-off. Deze wordt aangeboden door VHTO). Daarna krijgen ze een presentatie van het betreffende bedrijf, maken ze kennis met vrouwelijke technische professionals en doen ze een doe-activiteit. Dit wordt allemaal georganiseerd door het bedrijf.

Wat houdt de kick-off in?

VHTO verzorgt een leuke kick-off zodat meisjes een breed en positief beeld krijgen van bèta, techniek en IT. Deze kick-off is online, en nemen we vooraf op. We bieden de kick-off aan op Girls’ Day middels een video van ongeveer 5 minuten. Bedrijven en scholen kunnen zelf en in overleg met elkaar bepalen wanneer ze de kick-off bekijken. Omdat het een kick-off is, raden we sterk aan om de video aan het begin van de dag af te spelen.

Hoe kan ik me voorbereiden op het bedrijfsbezoek van Girls’ Day?

We hebben een toolkit online gepubliceerd met daarin informatie over de invulling van Girls’ Day, de kick-off en tips over hoe je je als bedrijf of school het beste op Girls’ Day kunt voorbereiden. Die toolkit is er voor scholen en bedrijven.
Daarnaast organiseren we voor aangemelde bedrijven verschillende webinars waarin we tips en adviezen geven hoe je een goed bedrijfsbezoek organiseert. Alle webinars zijn inmiddels geweest.

Hoeveel tijd ben ik als bedrijf kwijt om het bedrijfsbezoek voor te bereiden?

Op de dag zelf vragen we om genoeg collega’s (en het liefst zoveel mogelijk vrouwelijke technici) vrij te roosteren. Dat is zo’n vier tot zes uur per collega. Daarnaast weten we uit ervaringen van bedrijven dat zij ongeveer 10 uur hebben besteed aan de voorbereiding van Girls’ Day, verspreid over het eerste kwartaal van het jaar.

Wat kost deelname aan Girls’ Day?

Deelname aan Girls’ Day is gratis. VHTO koppelt je op verzoek kosteloos aan een bedrijf of school om een activiteit mee te organiseren. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het organiseren van een activiteit, worden betaald door de school of het bedrijf. Te denken valt aan eventueel materiaal voor doe-activiteiten, gadgets of wat te eten/drinken De benodigde uren van medewerkers zijn voor rekening van het bedrijf.

Kan ik ergens zien wie er deelnemen aan Girls’ Day?

Ben je van de pers en wil je weten wie er deelnemen omdat je op bezoek wilt? Neem contact op met onze communicatieadviseur Rian van Heur (vanheur@vhto.nl).

Aan Girls’ Day kunnen alleen meisjes* deelnemen. Waarom is dat?

Hoewel VHTO het ook belangrijk vindt dat jongens zien dat vrouwen thuishoren in de wereld van bèta, techniek en IT, is Girls’ Day alleen bedoeld voor meisjes*. De voordelen hiervan zijn als volgt:

  • Door activiteiten speciaal voor meisjes te organiseren, wordt een veilige omgeving voor meisjes gecreëerd waarin ze bèta en techniek durven uit te proberen, vrij van bestaande stereotiepe verwachtingen over meisjes en techniek.
  • Meisjes voelen zich meer expliciet uitgenodigd dan bij niet-genderspecifieke activiteiten. Dit is belangrijk, omdat bèta en techniek nog geen vanzelfsprekende keuzes zijn voor meisjes.
  • Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in bèta, techniek en IT. Door aparte activiteiten te organiseren, laat je als organisatie zien dat je daar oog voor hebt en dat je het belangrijk vindt dat meer meisjes en vrouwen de weg naar techniek vinden.

*Ieder die zich identificeert als meisje. Ook non-binaire leerlingen zijn welkom.

Wat kunnen de jongens uit mijn klas doen?

VHTO adviseert om tijdens de Girls’ Day te zorgen dat jongens een eigen (les)programma krijgen aangeboden. Ervaring leert dat het niet wenselijk is om jongens vrij te roosteren, omdat dit meisjes minder gemotiveerd maakt om het Girls’ Day-programma te volgen.

Wil je iets doen rondom het interesseren van jongens voor zorg en onderwijs? Bekijk eens het lesmateriaal Aan jou hebben we wat van Regioplus of neem contact op met Emancipator voor tips en inspiratie.


Publiciteit

Wat kan mijn bedrijf of school doen aan PR en publiciteit?

VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls’ Day. Mocht je contacten hebben met regionale pers, dan kun je natuurlijk ook zelf contact opnemen met regionale pers om jouw eigen Girls’ Day-activiteit onder de aandacht te brengen. Maak je tijdens Girls’ Day foto’s of video’s? Vergeet niet om toestemming te vragen aan de ouders van meisjes (via de school). We delen een toestemmingsformulier dat je kunt gebruiken.

Is er ook communicatiemateriaal beschikbaar?

Jazeker. Op onze website staat een communicatietoolkit. Ook is er materiaal beschikbaar als socialposts (met en zonder eigen bedrijslogo) en het logo van Girls’ Day. Tijdens de dag zelf kun je meetwitteren met #Girlsday2023. VHTO zal via de eigen Twitteraccount @vhtonl ook zoveel mogelijk activiteiten van Girls’ Day laten zien.

Wat doen jullie na afloop?

We hebben een paar jaar geleden het papieren Girls’ Day Magazine vervangen door een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief laten we de verschillende activiteiten van deelnemers zien. Na Girls’ Day 2023 zullen we wederom een digitale nieuwsbrief ontwikkelen en versturen.


Algemene voorwaarden

Kan ik de aanmelding nog wijzigen of annuleren?

Mocht je de aanmelding willen wijzigen (bijvoorbeeld het aantal meisjes) dan kun je dat uiterlijk 6 weken voor aanvang van Girls’ Day doorgeven via girlsday@vhto.nl. Idealiter hoort VHTO dat eerder in verband met het bemiddelen tussen jou en een school/bedrijf.

Een deelname kan tot uiterlijk 6 weken voor Girls’ Day worden geannuleerd. Ook hier geldt: bij voorkeur eerder, om geen meisjes teleur te stellen. Heb je bemiddeling van VHTO aangevraagd, maar is er nog geen match voor je gevonden? Dan mag je kosteloos annuleren.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk en de risicodragende partij tijdens de activiteit. VHTO is niet aansprakelijk voor de schade/letsel e.d. die door bezoekers/organisatoren van een activiteit wordt opgelopen.

Voorwaarden deelname

Girls’ Day is een leerzame en feestelijke dag, die veel tijd en geld kost om voor te bereiden. Met zo veel enthousiaste bedrijven en scholen, is het ieder jaar weer een puzzel om alle deelnemers een mooie ervaring te kunnen bieden. Om dit in zo goed mogelijke banen te leiden, stellen we daarom een aantal voorwaarden:

  • Deelname kan tot uiterlijk 6 weken voor Girls’ Day worden geannuleerd.
  • Het aantal meisjes dat is opgegeven bij de inschrijving, is ook het aantal meisjes dat VHTO gaat werven/ waar VHTO plek voor zoekt bij een of meerdere bedrijven. Als blijkt dat er meer of minder meisjes welkom zijn, dan dien je dit minimaal 6 weken voorafgaand aan Girls’ Day door te geven.
  • Een tweede contactpersoon waarmee gecommuniceerd kan worden over Girls’ Day is verplicht. Mocht je onverhoopt uitvallen, dan dien je dit aan ons en de tweede contactpersoon door te geven, zodat jouw afwezigheid de organisatie van Girls’ Day niet belemmert.
  • Mochten coronamaatregelen ervoor zorgen dat de activiteit alleen online kan plaatsvinden, dan denk je mee over het kunnen organiseren van een online activiteit organiseren met de school of het bedrijf waaraan u gekoppeld bent.

Algemene richtlijnen

Aanmelden: Scholen, bedrijven, onderwijsinstellingen (mbo/HBO/WO) en onderzoeksinstituten melden zich aan voor Girls’ Day via het aanmeldformulier op www.girlsday.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding instructie- en promotiemateriaal van VHTO en komen op de deelnemerslijst op de website.

Voor meisjes: Meisjes en jongens hebben dezelfde potentie om voor een technische carrière te gaan. Toch kiezen meisjes in Nederland nog te weinig voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden. Daarom worden tijdens Girls’ Day in het hele land activiteiten speciaal voor meisjes (10-15 jaar) georganiseerd.

Voor werkgevers: Het doel van Girls’ Day is om meisjes kennis te laten maken met de beroepsmogelijkheden van bèta, techniek en IT. De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, onder begeleiding van vrouwelijke bèta/technische professionals en stagiaires. VHTO ziet graag dat bedrijven (ook) vrouwelijke werknemers aan het woord laten.

Activiteiten: Uit onderzoek blijkt dat talent niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen door te oefenen. Doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag gaan, zijn essentieel bij Girls’ Day. Voorkom genderstereotyperende activiteiten! In de toolkit vind je tips voor het organiseren van een goed programma.

PR en communicatie: Girls’ Day wordt al meer dan 10 jaar georganiseerd door VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. In de toolkit op www.girlsday.nl staan banners die je kunt gebruiken voor website, social media en een (interne) nieuwsbrief.

Pers: VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls’ Day. Je kunt zelf contact opnemen met de regionale pers om de eigen Girls’ Day-activiteit onder de aandacht te brengen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief