Voor het onderwijs

Primair onderwijs

VHTO voert verschillende activiteiten uit in het primair onderwijs om leerlingen en leerkrachten kennis te laten maken met talenten en beroepen in Wetenschap & Technologie, computational thinking en om genderstereotypering in het basisonderwijs tegen te gaan.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs biedt VHTO diverse voorlichtingsactiviteiten aan om meer meisjes te interesseren voor de sector Techniek of bètavakken (vmbo), voor een N-profiel (havo/vwo) of voor een vervolgopleiding in bèta, techniek of IT. Ook ouders worden hierbij betrokken. VHTO verzorgt daarnaast trainingen voor docenten, decanen en mentoren.

Mbo

Weinig meisjes kiezen voor technische mbo-opleidingen en beroepen. VHTO biedt roc’s ondersteuning om de instroom van meisjes in technische mbo-opleidingen te vergroten en een succesvolle doorstroom naar de technische arbeidsmarkt te bevorderen.

Hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten kunnen een beroep doen op VHTO voor adviestrajecten, onderzoek en trainingen over het bevorderen van genderdiversiteit en het aantrekken van meer vrouwelijke studenten voor bèta-, technische en IT-studies. Ook heeft VHTO expertise op het gebied van genderspecifieke studieloopbaanbegeleiding, coaching en mentoring.