Gastlessen

Door het inzetten van gastlessen wordt de link tussen exacte vakken en beroepspraktijk zichtbaar voor leerlingen. Een gastles is meestal voor een hele klas: meisjes én jongens. Een gastles wordt gegeven door een bèta/technische professional of student. De gastles kan over een bepaald onderwerp gaan (zoals chemisch, voeding of DNA) maar ook over keuzes, opleiding, beroep en bedrijf van de gastdocent.
De contactpersoon van de school geeft aan in welke klas, in welke periode en ten behoeve van welke onderwerp een gastspreker gewenst is. Op basis hiervan zoekt VHTO een geschikte gastspreker in de Spiegelbeelddatabase.
Een gastles duurt een lesuur (variërend van 45 - 60 minuten). Aan de hand van een PowerPoint vertel je over je vakkenpakket/profiel, opleiding en beroep. Gebruik beeldend materiaal en maak de les interactief.

Meer informatie over de gastlessen vind je hier.