Voor bedrijven

14% is het aandeel vrouwen in bèta, techniek en IT. Daarmee zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in deze sectoren. Het verhogen van de participatie van meisjes en vrouwen in techniek biedt niet alleen meisjes en vrouwen kansen, ook de samenleving is gebaat bij meer technisch talent en betere technologie. Daarom zet VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT zich in voor deze missie.  

VHTO heeft jarenlange ervaring met het aanpakken van de grondoorzaken van het tekort aan vrouwen in bèta, techniek en IT. We weten uit wetenschappelijk onderzoek wat deze oorzaken zijn en gebruiken deze inzichten om interventies te doen in het onderwijs en bij het ondersteunen van het bedrijfsleven.

Als bedrijf kun je ons ondersteunen

Bedrijven kunnen ondersteunen bij het vergroten van onze impact. Dat kan op de volgende manieren:
 

  • Vrouwelijke rolmodellen zichtbaar maken

Al op jonge leeftijd hebben kinderen een bepaald beeld welke rollen, beroepen en eigenschappen horen bij mannen of vrouwen. Die genderstereotiepe beelden hebben grote invloed op de studie- en beroepskeuzes van meisjes. Deze beelden worden versterkt doordat kinderen en mensen in hun omgeving steeds dezelfde rolpatronen zien. Counter stereotypen zijn daarom van belang. Als VHTO zetten we bij al onze activiteiten rolmodellen in waardoor meisjes kennismaken met vrouwelijke technische professionals. Zelf kennen ze die vaak niet, waardoor ze zich alleen spiegelen aan vrouwen in een niet-technische rol. 

Onze database Spiegelbeeld bevat bijna meer dan duizend rolmodellen die we inzetten bij activiteiten, naar voren schuiven in de media of bij evenementen laten spreken. Als bedrijf kun je jouw vrouwelijke technische professionals vragen zich in te schrijven in Spiegelbeeld.
 

  • Vergroten van de talentenpool

Meisjes sluiten bèta, techniek en IT al op jonge leeftijd uit als mogelijk werkveld. We bestrijden daarom hardnekkige vooroordelen in het onderwijs door tijdens gastlessen kinderen op jonge leeftijd al in contact te brengen met vrouwelijke rolmodellen uit de wereld van bèta, techniek en IT. In het vo-onderwijs doen we speeddates met vrouwelijke scholieren om hen te enthousiasmeren om voor techniek en IT te kiezen. We zetten ons in voor goed techniek- en IT-onderwijs en werken aan genderinclusief programmeeronderwijs op scholen. Tijdens code events en zomerkampen, kunnen meisjes werken aan hun vaardigheden en zelfvertrouwen op het gebied van techniek en IT. 

Wil je structureel veranderingen teweeg brengen en het aantal van 14% structureel verhogen, dan kan dat. We bieden daarvoor drie ondersteuningsprogramma’s.
 

  • Werken aan een inclusieve werkomgeving

Vrouwen in een technische rol verlaten eerder dan mannen de werkomgeving. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zo maken arbeidsvoorwaarden binnen veel technische bedrijven het lastig om werk en gezin te combineren. Werkgevers bieden veelal weinig ruimte voor flexibel- en deeltijdwerken. Ook hebben vrouwen het gevoel minder welkom te zijn binnen bèta, techniek en IT. Ze voelen zich geen onderdeel van de groep, het team of de organisatie. Ook ervaren vrouwen in bèta, techniek en IT minder steun van collega’s en leidinggevende.

Om bedrijven te ondersteunen bij het bieden van een genderinclusieve werkomgeving, heeft VHTO de Gender Scan ontwikkeld. Deze Gender Scan geeft inzichten en handvatten om de werkomgeving meer genderinclusief te maken.

Wil je bijdragen aan onze missie en de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT verhogen? Neem dan contact met ons op via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220.