Dit Doe Ik Gastlessen

Ben je docent op een middelbare school en wil je jouw leerlingen voorbereiden op een studiekeuze door ze te laten kennismaken met een vrouwelijke professional uit bèta, techniek en IT?

Dit Doe Ik Gastles - banner" alt="Activity image">

Ben je docent op een middelbare school en wil je jouw leerlingen voorbereiden op een studiekeuze? Wil je ze daarbij laten kennismaken met (bèta)technische beroepen? Meld je dan aan voor een gastles van Dit Doe Ik en laat leerlingen kennismaken met vrouwelijke professionals uit de bèta, techniek en IT die komen vertellen over hun beroep.

Waarom Dit Doe Ik?

Jongeren hebben een beperkt beeld van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bèta, techniek en IT. De meesten kennen ook helemaal geen beroepsbeoefenaars uit deze sectoren. Voor meiden geldt dit nog sterker; als ze tijdens hun onderwijsloopbaan niet nadrukkelijk in contact worden gebracht met (bèta)technische of IT-professionals sluiten zij deze sectoren uit als potentieel beroepsrichting. Daarnaast hebben zowel jongens als meiden genderstereotiepe ideeën bij (bèta)technische beroepen.

Wat houdt Dit Doe Ik in?

Dit Doe Ik is zowel online als offline beschikbaar. Op de website Ditdoeik.nl staan tientallen filmpjes van vrouwelijke technische of IT-professionals die vertellen over hun beroep. Deze video’s kunnen worden gebruikt tijdens loopbaanoriëntatielessen.

Daarnaast is het mogelijk om een of meerdere gastlessen te laten verzorgen door vrouwelijke technische professionals. Tijdens een gastles van een lesuur vertelt een vrouwelijke technische professional over haar beroep. Ze gaat met de klas in gesprek over bèta, techniek en IT en hoe zij tot haar keuze is gekomen. De leerlingen zullen aan de hand van verschillende vragen meer leren over het rolmodel en haar beroep. Het rolmodel zal hierbij ingaan op de context van haar werk en op welke manier techniek kan bijdragen aan een betere wereld.

De Dit Doe Ik gastles is voor alle vmbo, havo en vwo-leerlingen. Voor 1e en 2e klas vmbo-leerlingen bieden we daarnaast Dit Doe Ik workshops aan. De Dit Doe Ik gastlessen zijn gratis.

Wat is de rol van VHTO?

  • We leggen contact tussen de middelbare school en een vrouwelijke professional;    
  • We voorzien de school van een lesbrief en de professional van een gastinstructie;
  • En we ondersteunen de school en professional met de voorbereidingen.

Dit Doe Ik is een project van VHTO Expertisecentrum voor haar technische ontwikkeling.