Gender Scans bij onderwijsinstellingen

Met een Gender Scan van VHTO krijg je inzichten en concrete handvatten hoe jouw technische opleiding meer vrouwelijke studenten kan aantrekken én hoe de opleiding deze groep kan behouden.

Gender Scan Onderwijs - aanbod" alt="Activity image">

Wil je het aandeel meiden binnen jouw technische onderwijsinstelling verhogen? Merk je dat meiden eerder dan jongens uitstromen bij technische opleidingen en wil je daar iets aan doen? Of heeft jouw onderwijsinstelling de afgelopen jaren acties ondernomen op het thema diversiteit en inclusie en wil je verdere stappen gaan zetten? Met een Gender Scan van VHTO krijg je inzichten en concrete handvatten hoe jouw technische opleiding meer meiden kan aantrekken én hoe de opleiding deze groep kan behouden.

Waarom een Gender Scan bij jouw onderwijsinstelling?

In de toekomst zijn beroepen in de bèta, techniek en IT cruciaal. Helaas zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in deze beroepen, en dus ook bij het vormgeven van deze toekomst.

Hoewel die ondervertegenwoordiging ook in andere landen opgemerkt wordt, neemt Nederland een bijzondere positie in: ons land staat alarmerend laag op internationale ranglijsten op dit gebied. Het aandeel meiden dat kiest voor een bèta/technische (school)loopbaan is vele malen kleiner dan het aandeel jongens. Het aandeel vrouwen die een studie doen op het gebied van bèta, techniek en IT -op alle niveaus opgeteld-  is momenteel 25%. Daarvan stroomt gedurende de opleiding nog een deel uit of kiest na afstuderen niet voor een beroep in de sector, met als gevolg dat van de werknemers in bèta, techniek en IT slechts 16% vrouw is.

De rol van onderwijsinstellingen, docenten en studiebegeleiders is cruciaal om meiden en vrouwen enthousiast te maken voor bèta, techniek en IT, en om ze te behouden als ze eenmaal die richting hebben gekozen. VHTO heeft een aantal interventies ontwikkeld die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten, om onderwijsinstellingen, docenten en studiebegeleiders bij die rol te ondersteunen en begeleiden.

Wat houdt een Gender Scan bij een onderwijsinstelling in?

VHTO heeft ruime ervaring met het uitvoeren van Gender Scans in zowel het middelbaar- als hoger onderwijs. De Gender Scan is onderverdeeld in zes aspecten van het onderwijsproces, waaronder organisatie & beleid, keuzebegeleiding, onderwijs & didactiek, beroepenoriëntatie, netwerken van de instelling en het leerklimaat & cultuur. Per deelgebied wordt gezocht naar mogelijkheden om de genderfocus te versterken en drempels voor vrouwen weg te halen.

De verschillende onderzoeksstappen van de Gender Scan (zoals gesprek met management, sessie met docenten en interviews met staf) zijn op zichzelf staande interventies die ook als neveneffect leiden tot meer bewustwording bij het management, docenten en staf. Daarnaast verschaft het inzicht in concrete handvatten voor meer genderinclusief onderwijs.

Het doel van de Gender Scan is het bieden van een nulmeting waaruit blijkt in hoeverre beleid en activiteiten in gelijke mate gericht zijn op mannelijke en vrouwelijke studenten en personeelsleden en in hoeverre daar ook rekening mee wordt gehouden bij beleid(svorming) en activiteiten. Daarnaast biedt de Gender Scan handvatten voor de instelling of opleiding om een verbeterplan op te stellen en deze te implementeren.

Wat is de rol van VHTO?

  • VHTO analyseert beschikbare data en geeft aan waar gegevens en inzichten missen;
  • VHTO analyseert voorlichtingsmateriaal en wervingsmiddelen;
  • VHTO toetst curriculum en cultuur en gaat het gesprek aan over de rol van een opleiding bij een inclusief leerklimaat;
  • VHTO zorgt voor een veilige omgeving waarin gesprekken kunnen plaatsvinden met leerlingen, docenten, het voorlichtingsteam en andere belangrijke stakeholders;
  • De Gender Scan is door VHTO ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten.

Ervaringen van onderwijsinstellingen

“Alles wat in zo’n advies zit helpt, al zijn het geen grote dingen die alles op z’n kop gaan zetten.”
Simon Baars, directeur innovatie bij LMC Voortgezet Onderwijs en Programmamanager Sterk Techniekonderwijs Rotterdam Noord
Lees de hele praktijkcase bij STO Rotterdam Noord

Meer weten over de Gender Scan voor onderwijsinstellingen?

Neem contact met ons op via 070-2195370  of mail naar vhto@vhto.nl.