Spiegelbeeld

Spiegelbeeld is de rolmodellendatabase van VHTO met daarin meer dan 2.000 vrouwelijke professionals en studenten (rolmodellen) die werken of studeren in bèta, techniek en IT. Zij hebben samen met VHTO één doel: meer meisjes enthousiast maken voor een toekomst in bèta, techniek en IT!

Spiegelbeeld - banner" alt="Activity image">

Spiegelbeeld is de rolmodellendatabase van VHTO met daarin meer dan 2.000 vrouwelijke professionals en studenten (rolmodellen) die werken of studeren in bèta, techniek en IT. Zij hebben samen met VHTO één doel: meer meiden enthousiast maken voor een toekomst in bèta, techniek en IT!

Waarom Spiegelbeeld?

Helaas is het aantal meiden dat in Nederland voor een bèta/technische opleiding kiest veel lager dan je op grond van bijvoorbeeld Europese cijfers zou kunnen verwachten. Bovendien zijn in Nederland de verschillen tussen jongens en meiden ten aanzien van profiel- en studiekeuze erg groot. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van rolmodellen met wie meiden zich kunnen identificeren. Ook hebben ze vaak geen (goed) beeld van de bèta/technische opleidingen en beroepen, en de grote variatie daarin. 

Wat houdt Spiegelbeeld in?

Spiegelbeeld heeft twee doelstellingen, namelijk beroepsbeelden verduidelijken en vrouwelijke professionals zichtbaar maken. 

  • Als vrouwelijke beroepsbeoefenaar met een opleiding of een beroep in bèta, techniek of IT lever je bijdrage aan het verduidelijken van de bèta, technische of IT-beroepsbeelden. Dat doe je door je in te zetten tijdens gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Als vrouwelijke professional in bèta, techniek of IT laat meiden, hun ouders, docenten en decanen zien dat er wel degelijk vrouwelijke studenten en professionals in de sectoren bèta, techniek en IT werken, dat zij succesvol zijn en dat zij plezier hebben in hun opleiding of werk.

Spiegelbeeld bereikt deze doelstellingen door de inzet van vrouwelijke beroepsbeoefenaars bij activiteiten, zoals gastlessen, het delen van ervaringsverhalen, korte filmpjes (uit onder andere www.ditdoeik.nl) lezingen of mediapresentaties.

Hoe werkt Spiegelbeeld als je staat ingeschreven als rolmodel?

  1. Je schrijft je in voor onze database Spiegelbeeld. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.
  2. Je ontvangt een mail als we een activiteit organiseren in de buurt.
  3. Je geeft aan of je wel of niet kunt. Niets is verplicht. Als je een keer per jaar kunt deelnemen, vinden we dat al meer dan genoeg.
  4. We sturen je praktische informatie over tijd, contactpersoon en plaats. En je krijgt inhoudelijke informatie over het verloop van de les en tips en adviezen zodat je je kunt voorbereiden. Als je nog vragen hebt, dan staan we voor je klaar.
  5. Tijdens een workshop zijn medewerkers van VHTO aanwezig. Tijdens een gastles is de docent aanwezig in de klas.

Meld je aan voor Spiegelbeeld

Ben je een vrouwelijke professional of studenten die werkt of studeert in bèta, techniek en IT? Meld je dan aan voor Spiegelbeeld via het aanmeldformulier aan de linkerkant.