Over Beeldenbrekers

Geef je les op een basisschool en denk je dat jouw leerlingen weleens een echte architect, uitvinder, dijkenbouwer of game-bedenker willen ontmoeten? Vind je het belangrijk dat kinderen leren over wetenschap en techniek en wat je daar in de praktijk mee kunt? Meld je dan aan voor een gastles van Beeldenbrekers en laat je leerlingen kennismaken met een vrouwelijke professional uit de techniek of IT die komt vertellen over haar beroep

Waarom een vrouwelijke professional?
Kinderen leren al op heel jonge leeftijd dat er een verschil is tussen wat bij jongens en meisjes past. Ook als het over beroepen gaat. Zo worden technische beroepen al vroeg gezien als ‘mannenberoepen’. Deze stereotiepe ideeën belemmeren kinderen bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Met Beeldenbrekers doorbreken we genderstereotypen over (bèta)technische en IT-beroepen.

Nog niet overtuigd? Hopelijk verdwijnt je twijfel na het lezen van de Q&A over Gender en Techniek.

Een Beeldenbrekersles

  • Bestaat uit twee delen: een tekenopdracht en een gastles, eventueel aangevuld met een kringgesprek
  • Duurt 45 – 60 minuten
  • Is geschikt voor alle groepen op de basisschool

Rol van VHTO

  • Legt contact tussen de basisschool en een vrouwelijke professional
  • Voorziet school en professional van een lesbrief en instructie
  • Ondersteunt school en professional met de voorbereidingen

Aanmelden
Meld je hier direct aan voor een of meerdere kosteloze gastlessen

Beeldenbrekers is een project van VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Beeldenbrekers maakt onderdeel uit van Werk.en.de.Toekomst een samenwerking tussen Atria, Emancipator, NVR en VHTO met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.